Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van SURFsecureID. Instellingen gaan bij aanmelding voor SURFsecureID akkoord met deze voorwaarden.

Voorwaarden SURFsecureID

 • Naast onderstaande voorwaarden zijn de voorwaarden van de “Gebruiksovereenkomst SURFnet” en Bijlage IX “Lidmaatschap SURFconext” inclusief bijbehorende Bewerkersovereenkomst ook van toepassing op SURFsecureID;
 • In aanvulling op bovengenoemde voorwaarden: als de instelling gebruik maakt van SMS als authenticatiemiddel zal tevens het telefoonnummer van de eindgebruiker verwerkt worden. Bij het versturen van een SMS naar dit nummer wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse SMS provider Messagebird;
 • SURFnet zorgt voor het beschikbaar stellen van applicaties voor de registratie en activatie van (extra) authenticatiemiddelen;
 • SURFnet faciliteert desgewenst sterke authenticatie voor toegang tot op SURFconext aangesloten Service Providers;
 • SURFnet zorgt voor gedocumenteerde procedures en instructies omtrent de registratie en activatie van authenticatiemiddelen;
 • De instelling houdt zich aan de door SURFnet opgestelde procedures voor de activatie van authenticatiemiddelen;
 • De instelling houdt zich aan de door SURFnet opgestelde overige procedures omtrent het gebruik van de applicaties en het gebruik van authenticatiemiddelen. Te denken valt aan procedures bij diefstal, verlies en intrekken van authenticatiemiddelen;
 • De instelling zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de applicatie waarmee geregistreerde authenticatiemiddelen geactiveerd kunnen worden. Geautoriseerde medewerkers zijn medewerkers die door de instelling of door SURFnet zijn geïnstrueerd, om conform de door SURFnet voorgeschreven procedures de activatie van authenticatiemiddelen van gebruikers van uw instelling te kunnen uitvoeren;
 • De minimale afnameduur van SURFsecureID is drie jaar en wordt daarna omgezet in een duur voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn voor de instelling van één maand;
 • SURFnet heeft het recht, in geval de instelling niet handelt conform deze voorwaarden, het gebruik van SURFsecureID (gedeeltelijk) op te schorten tot de instelling wel voldoet aan de voorwaarden.

Tarieven

 Per 1 januari 2018 wordt korting gegeven voor het gebruik van SURFsecureID. Hiertoe wordt de definitie van de staffels gewijzigd. Voorheen was de grootte van de instelling bepalend voor de staffel, nu is dat het aantal gebruikers.

Type instelling

Tarief 2018Tarief 2019Tarief 2020Tarief 2021

Aantal gebruikers < 1.000

€ 253 p/m€ 257 p/m€ 261 p/m€ 268 p/m

Aantal gebruikers 1.000-5.000

€ 454 p/m€ 460 p/m€ 468 p/m€ 480 p/m

Aantal gebruikers > 5.000

€1.110 p/m€1.126 p/m€1.145 p/m€1.175 p/m
 • De tarieven zijn exclusief BTW.
 • Het aantal gebruikers binnen een instelling wordt bepaald aan de hand van het aantal geactiveerde authenticatiemiddelen. Dit is voor geautoriseerde gebruikers binnen de instelling inzichtelijk via het RA portaal
 • SURFnet zal aan het begin van ieder kwartaal bepalen hoeveel gebruikers een instelling heeft en hierop het tarief eventueel aanpassen;
 • Facturering start per 1e van de maand na ingebruikname van de dienst;
 • Tarieven zijn inclusief gebruik van het authenticatiemiddel tiqr;
 • Tarieven zijn inclusief 500 SMS berichten per maand. Voor extra SMS berichten worden € 0,055 transactiekosten per SMS in rekening gebracht. Deze kosten worden apart gefactureerd aan de instelling op basis van nacalculatie;
 • Tarieven zijn exclusief eventuele kosten voor aanschaf van hardware tokens (YubiKey);
 • De genoemde tarieven kunnen jaarlijks worden gewijzigd, zoals overeengekomen in de Gebruiksovereenkomst met SURFnet.

Wat heeft u nodig?

 • SURFsecureID maakt gebruik van SURFconext, waardoor het noodzakelijk is dat uw instelling aangesloten is op SURFconext;
 • Één aanspreekpunt richting SURFnet, die door SURFnet geïnstrueerd wordt over het gebruik van de dienst. Deze persoon kan vervolgens andere medewerkers autoriseren;
 • Geautoriseerde medewerkers die conform de door SURFnet voorgeschreven procedures de activatie van authenticatiemiddelen van gebruikers van uw instelling kunnen uitvoeren;
 • Geautoriseerde medewerkers dienen om in de activatie applicatie te kunnen inloggen gebruik te maken van een YubiKey.


 • No labels