Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pilots leveranciers 2017:

In 2016 ontwikkelde SURF een functioneel model voor de flexibele en persoonlijke leeromgeving. In 2017 is een demo-omgeving gebouwd om in de praktijk ervaring op te doen met de beschreven integraties uit het functioneel model. Niet alleen SURF nam de proef op de som, in 2017 hebben ook 8 leveranciers in pilotvorm hun producten gekoppeld aan deze omgeving om gezamenlijk de integratievraagstukken die bij het koppelen aan het licht komen te onderzoeken. In de SURF-demo-omgeving hebben zij kunnen testen met relevante standaarden als LTI, xAPI, LIS, OOAPI en SAML/VOOT. Lees meer over de leveranciers en wat zij binnen de pilot hebben gedaan.

Pilots leveranciers 2018

In 2018 hebben 6 leveranciers hun applicatie geschikt gemaakt voor het uitwisselen van gegevens met andere onderwijsapplicaties. Zij hebben hiervoor LTI-standaard geïmplementeerd en getest in de experimenteer-leeromgeving van SURF. Lees meer over de leveranciers en wat zij binnen de pilot hebben gedaan.

SURF demo-omgeving

  • No labels