Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welkom op de wiki space van de flexibele en persoonlijke leeromgeving

Welke informatie vind je hier
Deze wiki bevat technische informatie over hoe je als instelling een flexibele en persoonlijke leeromgeving (fplo) kunt realiseren. Je vindt hier achtergrondinformatie en een tool om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een fplo-architectuur met behulp van magneten die je kunt plotten op verschillende modellen. Ook vind je informatie over de pilots van leveranciers en onderwijsinstellingen in de SURF demo-omgeving. In de toekomst krijgen good practices van instellingen hier ook een plaats.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op met Marieke de Wit, projectleider van het SURF-innovatieproject Digitale leeromgeving.

  • No labels