Child pages
  • Over deze wiki ~ About this wiki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURFnet collaboration wiki


Voor wie?

De SURFnet collaboration wiki is beschikbaar voor alle medewerkers van de SURF werkmaatschappijen, SanS en het Netherlands eScience Centre (NLeSC) om met elkaar, gebruikers van instellingen en/of derden te kunnen samenwerken.

De wiki omgeving biedt de mogelijkheid samen aan content te werken in een open, gedeeltelijk of volledig afgeschermde omgeving. De wiki biedt per project een zogenaamde 'space' waarvoor de aanvrager van de omgeving zelf kan (en moet) regelen wie er toegang hebben tot deze space.

Deze wiki wordt door SURFnet beheerd op servers die in Nederland staan.

Toegang

Inloggen (authenticatie) op de wiki verloopt voor alle gebruikers via SURFconext. Gebruikers dienen hiervoor dan ook hun instellingsaccount te gebruiken. De wiki staat inloggen toe vanuit alle op SURF aangesloten instellingen, en een beperkt aantal Gast identity providers.

Het beheren van wie toegang (autorisatie) hebben verloopt via de Teams omgeving van SURFconext. De aanvrager maakt 1 of meerdere teams aan in de SURFconext Teams omgeving en nodigt de teamleden uit. Voor eenvoudige samenwerkingen volstaat het vaak 1 team aan te maken. In overleg met wiki-beheer worden de teams aan een space gekoppeld.

In de wiki kunnen aan deze teams kunnen vervolgens rechten in de space worden toegewezen.

  • Alle teamleden die de uitnodiging voor het team accepteren krijgen automatisch toegang tot de betreffende wiki space.
  • Indien u leden uit het team verwijderd worden ook automatisch hun rechten op toegang tot de wiki space ingetrokken.
  • Indien een team lid niet meer kan inloggen via zijn/haar instellingsaccount heeft deze gebruiker ook geen toegang meer tot de wiki space. Wel kunt u deze gebruiker opnieuw uitnodigen voor uw team middels de SURFconext Teams omgeving om zo de gebruiker in staat te stellen een ander instellings acount, of een gast identiteit aan het team te koppelen.

Ook gebruikers van buiten de SURF doelgroep moeten inloggen in de wiki. Omdat deze doorgaans geen account bij een instelling hebben dienen deze gebruik te maken van een van de Gast identity providers. De wiki ondersteunt de volgende gast identity providers:

Een space aanvragen

Om een wiki space aan te vragen vragen wij u de stappen te volgen op het aanvraag process: Wiki Space aanvragen

Documentatie

Zie Documentatie voor voor een aantal veelvoorkomende vragen.


  • No labels