Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Waarom krijg je deze melding?

De dienst (service provider) waarop je wilt inloggen vereist sterke authenticatie met een tweede factor, zoals de Tiqr app of een Yubikey token.

De foutmelding treedt op als je nog geen tweede factor hebt geregistreerd. Of als je dat wel hebt gedaan, maar de dienst een token met een hoger zekerheidsniveau vereist dan het token dat je hebt geregistreerd.

Wat nu?

Een tweede factor kun je registreren via SURFsecureID. Op https://sa.surfconext.nl/ kun je het proces starten, en ook inzien welk token je al hebt geregistreerd.

Meer uitleg over de werking van SURFsecureID vind je op SURFsecureID gebruiken.

Als je probeert in te loggen op een SURF-dienst met een beheerder-rol (SURFdomeinen, Netwerk Dashboard, SURFdashboard of SURFopzichter), zie dan SURFsecureID voor toegang tot SURF diensten.

  • No labels