Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Attribuut

Attributen zijn gegevens over jou, zoals naam, e-mailadres en de naam van jouw instelling. Deze informatie wordt door diensten gebruikt, bijvoorbeeld om te bepalen of je toegang hebt tot bepaalde onderdelen.

SURFnet beschermt jouw privacy zoveel mogelijk door het principe van 'minimal disclosure' en geeft alleen jouw gegevens door die noodzakelijk zijn voor het gebruik van een dienst. Elke keer als je voor het eerst inlogt op een dienst moet je expliciet 'consent' geven; toestemming voor het doorgeven van de gevraagde attributen.


Authenticatie

Bij authenticatie laat de gebruiker zien dat hij beschikt over een authenticatiemiddel dat hoort bij een bepaalde account en identiteit.

De identiteit is vooraf op een andere manier vastgesteld (identificatie). Het doel van de authenticatie is om te laten zien dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn. Strikt genomen kan echter alleen worden vastgesteld dat een gebruiker tijdens de authenticatie het bij een identiteit horende authenticatiemiddel heeft gebruikt.


Autorisatie

Autorisatie is het toekennen van bevoegdheden. Op basis van bepaalde gegevens wordt bijvoorbeeld bepaald tot welke diensten een gebruiker toegang heeft. Dat kan gebeuren op basis van de rol die een gebruiker heeft binnen een project of organisatie. Zo kan een uitgeverij bepaalde publicaties beschikbaar stellen aan specifieke medewerkers van een bepaalde onderwijsinstelling. Daarvoor is aanvullende informatie behorend bij een identiteit nodig, zoals bijvoorbeeld de functie die een medewerker heeft ('attributen').


'Consent' betekent toestemming. Je moet iedere keer als je voor het eerst inlogt op een dienst expliciet toestemming geven voor het doorgeven van jouw attributen aan de dienst. Als je op 'ja' klikt krijgt de dienst de gegevens door die op dat moment aan jou worden getoond en kun je gebruik maken van de dienst via SURFconext.

Als je op 'nee' klikt krijgt de dienst geen attributen door maar kun je ook niet verder inloggen. Je kunt dan dus geen gebruik maken van de dienst (via SURFconext).


Sterke Authenticatie

Met Sterke Authenicatie moet je naast inloggen met een eerste factor (vaak een gebruikersnaam en wachtwoord) ook nog inloggen met een tweede factor. Hierdoor wordt de toegang tot sommige diensten extra beveiligd.

De tweede factor kan zijn:

  • Een SMS
  • Een Yubikey (USB-sleutel)
  • Tiqr (een smartphone app)

SURF

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en onderzoekers in Nederland over de best mogelijke ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling.

Voor meer informatie zie de website van SURF.


SURFconext

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over clouddiensten van verschillende aanbieders. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging worden centraal geregeld. SURFconext neemt het werk van jouw instelling uit handen: er is één koppeling nodig in plaats van een aparte koppeling per dienst.

Dankzij SURFconext kun je met je instellingsaccount inloggen bij verschillende clouddiensten. Hierdoor hoef je niet voor iedere dienst een aparte gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Dit is niet alleen handig, maar ook een stuk veiliger.

Lees hier meer over Wat is SURFconext.


SURFnet

SURFnet is één van de organisaties die onder SURF vallen. SURFnet is bedenker en beheerder van SURFconext.


SURFmarket

SURFmarket is één van de organisaties die onder SURF vallen. SURFmarket onderhandelt names alle instellingen de beste voorwaarden met leveranciers. Ook is SURFmarket bedenker en beheerder van SURFspot, een website waar je als student of medewerkers de beste deals voor educatie krijgt.

  • No labels