In learning analytics zijn er vijf stappen te nemen volgens  Educause.

  1. Capture: het verzamelen van data
  2. Report: het rapporteren over deze data
  3. Predict: voorspellingen doen op basis van de rapportage
  4. Act: acteren en interveniëren op basis van de voorspelling
  5. Refine: verfijnen van dit proces en opnieuw beginnen bij stap 1.

Het experiment is gericht op "Capture" en "Report", oftewel het verzamelen van de data en daarover rapporteren. SURFnet beoogt met dit experiment inzicht te geven in studentactiviteiten. Er wordt gemeten welke online activiteiten studenten daadwerkelijk uitvoeren. We richten ons in het experiment niet op voorspellingen doen met data en het interveniëren in het onderwijs. Wij meten en tonen de data. De deelnemende onderwijsinstellingen aan het experiment bepalen zelf aan de hand van de getoonde data of dit al dan niet geïntervenieerd moet worden in het onderwijs.

 

Lees verder voor de details:

  

 

  • No labels