Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gegevens

Id

1

Naam (nl)

Algemeen

Naam (en)

General

V / A / O / X / B

V

Cardinaliteit

1

Datatype

container

Volgorde

ongespecificeerd

Definitie

In de categorie Algemeen wordt de algemene informatie die een leerobject als geheel beschrijft, samengebracht.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
1 GeneralV1container ongespecificeerd
1.1 IdentifierVn (10)container ongeordend
1.1.1 CatalogV1string1000ISO/IEC 10646-1ongespecificeerd
1.1.2 EntryV1string/langstring1000ISO/IEC 10646-1, geldige codering volgens in veld 1.1.1. genoemde schemanaamongespecificeerd
1.2 TitleV1langstring1000 ongespecificeerd
1.3 LanguageVn (10)string100ISO 639-1 + "x-none"ongeordend
1.4 DescriptionAn (10)langstring2000 ongeordend
1.5 KeywordAn (10)langstring1000 ongeordend
1.6 CoverageOn (10)langstring1000 ongeordend
1.7 StructureO1vocab ongespecificeerd
1.8 Aggregation LevelB1vocab ongespecificeerd
1.x ExtensionsX

Opmerkingen

De IMS MDv1.2.4 binding bevat tevens een element identifier. Deze MOET NIET gebruikt worden.

De volgorde van de elementen zoals deze in de documentatie staat beschreven (volgens de nummering van IEEE LOM) wijkt af van de IMS MDv1.2.4 binding. Concreet betekent dit dat element <title> (1.2 titel) fysiek in de XML voor het element <catalogentry> (1.1 identificatie) moet.

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0
(...)
 <general>
  <identifier>(..)</identifier>
  <title>(..)</title>
  <language>(..)</language>
  <description>(..)</description>
  <keyword>(..)</keyword>
  <coverage>(..)</coverage>
  <structure>(..)</structure>
  <aggregationlevel>(..)</aggregationlevel>
 </general>
(...)
IMS-MDv1.2.4
(...)
 <general>
    <title>(..)</title>
   <catalogentry>(..)</catalogentry>
   <language>(..)</language>
   <description>(..)</description>
   <keyword>(..)</keyword>
  <coverage>(..)</coverage>
  <structure>(..)</structure>
   <aggregationlevel>(..)</aggregationlevel>
 </general>
(...)

Verschillen met LORElom

 • Wijziging V|A|O|X|B: Voor veld 1.8 aggregatieniveau geldt een Businessrule in plaats van dat het optioneel is.

Verschillen met CZPv1.3

 • Wijziging V|A|O|X|B: Voor veld 1.8 aggregatieniveau geldt een Businessrule in plaats van dat het verplicht is.
 • Tekstuele verbetering: In het CZP stond bij de opmerking een fout t.a.v. de volgorde, terwijl het in het gegeven voorbeeld wel goed stond.
 • De velden <description> (1.4 omschrijving) en <keyword> (1.5 trefwoorden) zijn aanbevolen in plaats van verplicht.