Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Id

1.1

Naam (nl)

Identificatie

Naam (en)

Identifier

V / A / O / X / B

V

Cardinaliteit

n (10)

Datatype

container

Volgorde

ongeordend

Definitie

Een persistente unieke identificator met behulp waarvan het leerobject kan worden geïdentificeerd. Persistentie van de identifier is essentieel om meerdere metadatastromen over het zelfde object in goede banen te leiden.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
1.1 IdentifierVn (10)container ongeordend
1.1.1 CatalogV1string1000ISO/IEC 10646-1ongespecificeerd
1.1.2 EntryV1string/langstring1000ISO/IEC 10646-1, geldige codering volgens in veld 1.1.1. genoemde schemanaamongespecificeerd
Opmerkingen

De subelementen <catalog> (1.1.1 catalog) en <entry> (1.1.2 entry) zijn beide ten minste één maal verplicht en mogen vaker voorkomen. Systemen moeten ten minste 10 instanties van dit koppel kunnen verwerken.

De IMS MDv1.2.4 binding bevat ook een element <identifier>. Deze MOET NIET gebruikt worden.

De volgorde van de elementen in de IMS MDv1.2.4 binding wijkt af van de nummering van IEEE LOM. Concreet betekent dit dat element <catalogentry> (1.1 identificatie) in de XML na het element <title> (1.2 titel) moet.

Voorbeelden
LOMv1.0
(...)
  <identifier>
   <catalog>nl.org.repo</catalog>
   <entry>123456</entry>
  </identifier>
  <identifier>
   <catalog>uri</catalog>
   <entry>urn:isbn:9789034553966</entry>
  </identifier>
  <identifier>
   <catalog>isbn</catalog>
   <entry>978-90-345-5396-6</entry>
  </identifier>
(...)
IMS-MDv1.2.4
<lom xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2 http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2p4.xsd">
   <general>
     <title>(..)</title>
   <catalogentry>
     <catalog>uri</catalog>
     <entry>
      <langstring>urn:isbn:9789034553966</langstring>
     </entry>
   </catalogentry>
    <catalogentry>
     <catalog>isbn</catalog>
     <entry>
      <langstring>978-90-345-5396-6</langstring>
     </entry>
   </catalogentry>
     <language>(..)</language>
     <description>(..)</description>
     <keyword>(..)</keyword>
     <aggregationlevel>(..)</aggregationlevel>
   </general>
   (..)
</lom>

Verschillen met CZPv1.3

 • Verscherping van de definitie: het betreft een persistente identifier
 • Aanbeveling: het voorbeeld bevat de aanbeveling voor een uri notatie voor een isbn.