Child pages
  • 1.1.2 Entry
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Id

1.1.2

Naam (en)

Entry

V / A / O / X / B

V

Cardinaliteit

1

Datatype

string/langstring

SPM

1000

Coderingsstandaard

ISO/IEC 10646-1, geldige codering volgens in veld 1.1.1. genoemde schemanaam

Volgorde

ongespecificeerd

Definitie

De waarde van de identificatiecode binnen het identificatie- of indelingsschema waarmee de educatieve content kan worden benoemd of geïdentificeerd.

Opmerkingen

Gebruik een geldige codering volgens de gekozen schemanaam in veld 1.1.1.

Gebruik dit veld alleen als identifier van het object dat je beschrijft

Gebruik deze uri niet voor het verwijzen naar een preview van de content die met deze metadata beschreven wordt. Dit moet met <relation> (veld 7 relatie) worden aangegeven.
De fysieke locatie van de content (indien webbased) moet worden opgenomen in <location> (veld 4.3 locatie).

Afwijking IMS binding

IEEE LOM zegt dat het datatype van dit veld een string moet zijn ipv een langstring. We volgen hier echter de verschillende binding regels. Dus bij de IMS binding wijkt het af, omdat het datatype daar een langstring is.
Gebruik in de IMS-binding <langstring xml:lang="x-none"> in plaats van <langstring xml:lang="nl"> ook wanneer de code Nederlandse woorden bevat. Het veld bevat namelijk een code en geen natuurlijke taal.

Open Issue/Out of Scope

Om de uniciteit van een identifier te garanderen is het aanbevolen om een resolvable identifier te gebruiken. De wijze waarop de resolvabiliteit van de identifier wordt geregeld is vooralsnog buiten de scope van deze afspraak.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
    <entry>urn:isbn:9789034553966</entry>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <entry>
    <langstring xml:lang="x-none">urn:isbn:9789034553966</langstring>
 </entry>
(...)

Verschillen met LORElom

Wijziging definitie: De waarde van de identificatiecode van het identificatie- of indelingsschema in plaats van repository of instelling (daardoor dichter bij IEEE LOM definitie).

Verschillen met CZPv1.3

Gebruik dit veld niet voor de fysieke locatie van een preview (daardoor dichter bij IEEE LOM informatiemodel).