Child pages
 • 2.3.3 Date
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Id

2.3.3

Naam (nl)

Datum

Naam (en)

Date

V / A / O / X / B

A

Cardinaliteit

1

Datatype

datetime

SPM

 

Coderingsstandaard

ISO 8601

Volgorde

ongespecificeerd

Definitie

De datum van opname van de bijdrage.

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <datetime> en <description>. Dit laatste veld kan een aanvullende beschrijving geven van wat er met de genoemde datum precies bedoeld wordt.

Zie het generieke veld datum tijd type (DateTime) voor de notatiewijze.

Tips:

 • Dit veld wordt aanbevolen om te gebruiken, dus als het kan moet het worden ingevuld. Een systeem zou dit veld automatische moeten kunnen vullen, om de metadateerder te kunnen ontlasten.
 • Een publicatie datum hang je bijvoorbeeld aan de entiteit publisher. Als een auteur op een bepaald moment een onderdeel heeft herzien kan je die datum opnemen en in het beschrijvingsveld erbij zetten "herzieningsdatum".
 • Met dit veld leg je een specifieke datum vast gekoppeld aan de entiteit en de rol van die entiteit. In het veld version kan ook een datum worden opgenomen, maar ook een ander nummer. Die datum heeft echter betrekking op de versie van het leerobject en zegt niets over de betrokken entiteiten.
Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden geven aan: 16 juli 1997, 30 seconden na 19.20 uur, met een tijdsverschil ten opzichte van UTC van 1 uur)

IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
<date>
 <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <date>
  <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

Onderstaande voorbeeldem geven aan: 11 januari 1999

IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
<date>
 <dateTime>1999-01-11</dateTime>
 <description>
  <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>
 </description>
</date>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <date>
  <datetime>1999-01-11</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</langstring>
  </description>
 </date>
(...)

Verschillen met CZPv1.3

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.