Child pages
  • 4.3 Location
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Id

4.3

Naam (nl)

Locatie

Naam (en)

Location

V / A / O / X / B

B

Cardinaliteit

n (10)

Datatype

string

SPM

1000

Coderingsstandaard

URL [RFC 2369]

Volgorde

geordend

Definitie

De fysieke locatie waarmee het leerobject, dat door de metadata wordt beschreven, kan worden bereikt.

Business Rule
Conditional FieldsRulePage
de beschreven contentAanwezigheid van 4.3 Location is OPTIONEEL als de beschreven content niet web-based is.Non Web Resources
de beschreven contentAanwezigheid van 4.3 Location is VEREIST als de beschreven content web-based is.Web Resources
Opmerkingen

Indien meer dan één locatie wordt opgegeven moet de voorkeurslocatie bovenaan worden geplaatst.

Tips:

Neem hier bij voorkeur geen links naar een jumppage of tussenpagina op. De URL is eenvoudiger duurzaam te houden als in dat geval de server functionaliteit wordt gebruikt waarin het HTTP-protocol het doorverwijzen naar andere pagina's mogelijk maakt. Links naar meer info pagina's of jumppage's moeten in veld 7 en verder worden opgenomen.

locationveld in een content package

Gebruik een relatieve URL ten opzichte van het metadatabestand wanneer het een leerobject in een content package betreft.

locationveld als format non-digital is

In dat geval dat het beschreven leerobject non-digital is MOET het location veld leeg zijn. Systemen MOGEN bij het ontbreken van een waarde in dit veld geen foutmelding geven.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <location>http://example.org/file.abc</location>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <location>http://example.org/file.abc</location>
(...)

Verschillen met LORElom

Wijziging V|A|O|X|B: Was verplicht, waarbij geen rekening werd gehouden met niet web-based content. Is nu omgezet naar een Business Rule.

Verschillen met CZPv1.3

Wijziging V|A|O|X|B: Was optioneel, rekening houdend met niet digitale content. Is nu omgezet naar een Business Rule, waarbij het veld altijd verplicht is behalve wanneer het metadata van niet web-based educatieve content betreft.

3 Comments

  1. Unknown User (nllomreview)

    Frans Berkhof:

    Hoe en waar kan je in NL LOM de link voor een landingspagina opnemen?

  2. Unknown User (jhamers)

    Beste Frans,

    Jij vraagt waar in de metadata de URL van een landingspagina moet komen. Een op het oog eenvoudige vraag, met al met al een vrij behoorlijk complex antwoord.

    Om te beginnen heb je verschillende soorten “landingspagina’s” en kan je daarnaast ook verschillende redenen hebben (niet allemaal even terecht) om een URL van een landingspagina in de metadata op te nemen.

    1. Een landingspagina kan zijn bedoeld om traffic naar je site te genereren.
    2. Een landingspagina kan bedoeld zijn om mensen in te laten loggen
    a. om content af te schermen
    b. of om aanvullende persoonsgebonden dienstverlening te kunnen verrichten.
    3. Een landingspagina kan ook gebruikt worden om bezoekers direct en ongemerkt door te verwijzen, om daardoor toch bezoekersgegevens vast te kunnen leggen ook al zijn die bezoekers eigenlijk helemaal geen bezoekers van jouw site.
    4. Een landingspagina kan ook bedoeld zijn om een bezoeker aanvullende
    a. informatie te verschaffen
    b. een mening te geven
    c. een keurmerk toe te kennen
    d. of zelfs een recensie te schrijven.
    5. Een landingspagina kan ook bedoeld zijn om je een keuze te laten maken tussen het juiste formaat (bijvoorbeeld pdf, e-book, html pagina)

    Zoals je terecht opmerkt is het locatieveld bedoeld om rechtstreeks een leerobject te kunnen benaderen, dus dat LOM veld is inderdaad niet bedoeld om een URL van een landingspagina in op te nemen.
    Daarnaast kan je de URL van de landingspagina in de metadata opnemen primair voor eigen gebruik en als andere die informatie ook gebruiken is dat mooi meegenomen, of je kan de bedoeling hebben dat zo veel mogelijk partijen gebruik maken van de landingspagina.

    • Reden 1 is m.i. een hele slechte reden. Als je al een dergelijk URL naar een algemene info pagina van je organisatie wilt opnemen hoort die volgens mij thuis in de VCARD informatie. (zie http://wiki.surf.nl/display/nllom/vCard)
    • Voor reden 2a en 2b hoef je geen aparte URL in de metadata op te nemen. Dit kan je namelijk beter afvangen met de server waar het leermateriaal op staat.
    • Reden 3 is natuurlijk heel legitiem, maar tegelijk is het niet verstandig om het met een URL in de metadata op te lossen, maar eerder iets waar we met elkaar een keten brede aanpak voor zouden moeten zien te vinden, zodat je niet alleen een deel van de gebruiksgegevens verzameld en ieder voor zich met grote kans op dubbele tellingen zodra je die gebruiksgegevens gaat aggregeren.
    • Met reden 4a, lijkt het erop dat je eigenlijk aanvullende metadata hebt al dan niet in LOM formaat. Je zou dan in het ideale geval niet alleen de URL naar die informatie willen delen, maar eigenlijk de informatie zelf ook.
    o Deze metadata moet eigenlijk op een vergelijkbare manier verzameld en beschikbaar gesteld worden als de regulier (bron) metadata. Om deze secundaire metadata stroom in goede samenhang met de primaire stroom te kunnen gebruiken is het van belang dat de UPI afspraak breed (door zoveel mogelijk dan wel alle leerobject en metadata toeleveranciers) wordt toegepast.
    o Aangezien de UPI afspraak op dit moment marginaal is ingevoerd kan het noodzakelijk zijn om ter overbrugging inderdaad een URL van de aanvullende informatie in de metadata op te nemen.
    Als het daarbij van belang is dat zo veel mogelijk portals en de gebruikers van die portals die URL krijgen te zien is het waarschijnlijk het beste om in het description veld een zinnetje op te nemen als: “voor recensies van dit leermateriaal zie http://www.example.org
    Indien de brede zichtbaarheid van die URL van onderschikt belang is dan kan je de URL opnemen in veld 7 e.v.. Houdt er dan dus wel rekening mee dat deze URL in veel toepassingen niet aan de gebruiker wordt getoond.
    • Voor redenen 4b en 4c hebben we de SMB. Hier zal overigens ook niet vaak een landingspagina in die zin van het woord voor zijn gemaakt, maar de rating of het keurmerk kan wel gegeven zijn vanaf een bepaalde site (en liefst ook door een ingelogde traceerbare gebruiker), waar je eventueel naar zou willen door kunnen verwijzen, of die je op zijn minst wilt kunnen vastleggen. Gebruik hiervoor dan een SMO record, een aanvullende URL in de metadata is dan dus niet nodig.
    • Voor reden 4d zou je in principe ook een SMO record kunnen gebruiken, met echter die kanttekening dat door het huidige gebruik van het review veld in een SMO record een serieuze recensie wordt ondergesneeuwd door reviews die zijn gebruikt door met elkaar chattende leerlingen…?
    Voor een recensie zou het dus op dit moment zinvol kunnen zijn om een URL in de metadata op te nemen. Als het daarbij van belang is dat zo veel mogelijk portals en de gebruikers van die portals die URL krijgen te zien is het waarschijnlijk het beste om in het description veld een zinnetje op te nemen als: “voor recensies van dit leermateriaal zie http://www.example.org
    Indien de brede zichtbaarheid van die URL van onderschikt belang is dan kan je de URL opnemen in veld 7 e.v.. Houdt er dan dus wel rekening mee dat deze URL in veel toepassingen niet aan de gebruiker wordt getoond.
    • Voor reden 5 kan je eigenlijk beter de verschillende formaten ook als verschillende objecten beschouwen en er dus ook verschillende metadata bestanden voor maken. Het is gelet op de huidige metadata structuur van LOM niet mogelijk om van een zelfde object meerdere formaat varianten vast te leggen. Het is verwarrend om die verschillende formaten dan maar in één metadata bestand op te nemen, omdat de gebruiker dan kan denken dat het leerobject al die formaten bevat en de afspeelomgeving dus ook al die formaten moet kunnen afspelen. En portals zouden deze informatie ook niet op de bedoelde manier kunnen presenteren.

    Al met al een vrij lang antwoord. Kort samengevat denk ik dat het er op neer komt dat het voor nu en in jullie geval (als ik de vraag goed interpreteer) de URL het beste in de tekst van de description kan worden opgenomen ten behoeve van zowel de exposure aan de ene kant en de juiste verwerking aan de andere kant.

    Ik hoop hiermee in voldoende mate een bevredigend antwoord heb gegeven.

    1. Unknown User (jhamers)

      Dit onderwerp zal samen met een aantal andere onderwerpen worden meegenomen in de komende SIG ES metadata werkgroep bijeenkomst (Q4 2012)