Gegevens

Id

5

Naam (nl)

Educatief

Naam (en)

Educational

V / A / O / X / B

V

Cardinaliteit

n (100)

Datatype

container

Volgorde

ongeordend

Definitie

In de categorie Educatief staan de onderwijstechnische en pedagogisch-didactische kenmerken van het leerobject.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
5 EducationalVn (100)containerongeordend
5.1 Interactivity TypeO1vocabongespecificeerd
5.10 DescriptionOn (10)langstring1000ongeordend
5.11 LanguageOn (10)string100ISO 639-1 of de waarde "x-none"ongeordend
5.2 Learning Resource TypeAn (10)vocabgeordend
5.3 Interactivity LevelO1vocabongespecificeerd
5.4 Semantic DensityO1vocabongespecificeerd
5.5 Intended End User RoleVn (10)vocabgeordend
5.6 ContextBn (10)vocabongeordend
5.7 Typical Age RangeOn (5)langstring1000zie "Waardeverzameling"ongeordend
5.8 DifficultyO1vocabongespecificeerd
5.9 Typical Learning TimeA1durationongespecificeerd
5.x ExtensionsX

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0
(...)
<educational>
 <interactivityType>(...)</interactivityType>
 <learningResourceType>(...)</learningResourceType>
 <interactivityLevel>(...)</interactivityLevel>
 <semanticDensity>(...)</semanticDensity>
 <intendedEndUserRole>(...)</intendedEndUserRole>
 <context>(...)</context>
 <typicalAgeRange>(...)</typicalAgeRange>
 <difficulty>(...)</difficulty>
 <typicalLearningTime>(...)</typicalLearningTime>
 <description>(...)</description>
 <language>(...)</language>
</educational>
(...)
IMS-MDv1.2.4
(...)
 <educational>
  <interactivitytype>(..)</interactivitytype>
  <learningresourcetype>(..)</learningresourcetype>
  <interactivitylevel>(..)</interactivitylevel>
  <semanticdensity>(..)</semanticdensity>
  <intendedenduserrole>(..)</intendedenduserrole>
  <context>(..)</context>
  <typicalagerange>(..)</typicalagerange>
  <difficulty>(..)</difficulty>
  <typicallearningtime>(..)</typicallearningtime>
  <description>(..)</description>
  <language>(..)</language>
 </educational>
(...)

Verschillen met LORElom

 • Wijziging V|A|O|X|B: <context> (veld 5.6 context) heeft een business rule in plaats van aanbevolen (verplicht indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "3" of "4" heeft; optioneel indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "1" of "2" heeft.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <intendedenduserrole> (veld 5.5 beoogde eindgebruiker) verplicht in plaats van optioneel. Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld systemen het MOETEN interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <typicalagerange> (veld 5.7 beoogde leeftijdsgroep) verplicht in plaats van optioneel.

Verschillen met CZPv1.3