Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Id

5

Naam (nl)

Educatief

Naam (en)

Educational

V / A / O / X / B

V

Cardinaliteit

n (100)

Datatype

container

Volgorde

ongeordend

Definitie

In de categorie Educatief staan de onderwijstechnische en pedagogisch-didactische kenmerken van het leerobject.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
5 EducationalVn (100)container ongeordend
5.1 Interactivity TypeO1vocab ongespecificeerd
5.10 DescriptionOn (10)langstring1000 ongeordend
5.11 LanguageOn (10)string100ISO 639-1 of de waarde "x-none"ongeordend
5.2 Learning Resource TypeAn (10)vocab geordend
5.3 Interactivity LevelO1vocab ongespecificeerd
5.4 Semantic DensityO1vocab ongespecificeerd
5.5 Intended End User RoleVn (10)vocab geordend
5.6 ContextBn (10)vocab ongeordend
5.7 Typical Age RangeOn (5)langstring1000zie "Waardeverzameling"ongeordend
5.8 DifficultyO1vocab ongespecificeerd
5.9 Typical Learning TimeA1duration ongespecificeerd
5.x ExtensionsX

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0
(...)
<educational>
 <interactivityType>(...)</interactivityType>
 <learningResourceType>(...)</learningResourceType>
 <interactivityLevel>(...)</interactivityLevel>
 <semanticDensity>(...)</semanticDensity>
 <intendedEndUserRole>(...)</intendedEndUserRole>
 <context>(...)</context>
 <typicalAgeRange>(...)</typicalAgeRange>
 <difficulty>(...)</difficulty>
 <typicalLearningTime>(...)</typicalLearningTime>
 <description>(...)</description>
 <language>(...)</language>
</educational>
(...)
IMS-MDv1.2.4
(...)
 <educational>
  <interactivitytype>(..)</interactivitytype>
  <learningresourcetype>(..)</learningresourcetype>
  <interactivitylevel>(..)</interactivitylevel>
  <semanticdensity>(..)</semanticdensity>
  <intendedenduserrole>(..)</intendedenduserrole>
  <context>(..)</context>
  <typicalagerange>(..)</typicalagerange>
  <difficulty>(..)</difficulty>
  <typicallearningtime>(..)</typicallearningtime>
  <description>(..)</description>
  <language>(..)</language>
 </educational>
(...)

Verschillen met LORElom

 • Wijziging V|A|O|X|B: <context> (veld 5.6 context) heeft een business rule in plaats van aanbevolen (verplicht indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "3" of "4" heeft; optioneel indien <aggregationlevel> (veld 1.8 aggregatieniveau) de waarde "1" of "2" heeft.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <intendedenduserrole> (veld 5.5 beoogde eindgebruiker) verplicht in plaats van optioneel. Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld systemen het MOETEN interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.
 • Wijziging V|A|O|X|B: <typicalagerange> (veld 5.7 beoogde leeftijdsgroep) verplicht in plaats van optioneel.

Verschillen met CZPv1.3