Gegevens

Id

5.7

Naam (nl)

Beoogde leeftijdsgroep

Naam (en)

Typical Age Range

V / A / O / X / B

O

Cardinaliteit

n (5)

Datatype

langstring

SPM

1000

Coderingsstandaard

zie "Waardeverzameling"

Volgorde

ongeordend

Definitie

Leeftijd van de beoogde gebruiker.

Waardeverzameling

Getal of getallenbereik. (x[-y|-*|+])|*, waarbij x<y en x en y positieve gehele getallen zijn.
Een getal heeft de eenheid jaar.
Bij een getallenbereik is het bereik inclusief zowel het jaar dat de ondergrens bepaalt als het jaar dat de bovengrens bepaalt.
Het attribuut xml:lang bevat verplicht de waarde x-none.

Opmerkingen
 • hiermee wordt afgeweken van ruimere richtlijnen van IEEE LOMv1.0.
 • Dit data-element dient te verwijzen naar de daadwerkelijke beoogde leeftijd van een lerende.
 • Deze definitie wijkt af van de definitie die LOM hanteert waar "de fase van ontwikkeling van een lerende, voor zover die afwijkt van de chronologische leeftijd" wordt gebruikt.
 • Voor het duiden van de ontwikkelingsleeftijd gebruik veld 9

Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden

Voorbeelden van mogelijke waarden voor getal zijn:

 • Een leeftijd: getal (b.v.: 16).

Voorbeelden van mogelijke waarden voor getallen bereik zijn:

 • Een leeftijdsgroep: getal(van)-getal(t/m)
  • notatiewijze 1: 4-6 (leeftijd tussen 4 en 6 jaar)
  • notatiewijze 2: 0-4 (leeftijd tot en met 4 jaar)
 • Een leeftijdsgroep vanaf een bepaalde leeftijd: getal(vanaf)
  • notatiewijze 1: 16-*
  • notatiewijze 2: 16+
 • Alle leeftijden kan je schrijven als *

Opmerkingen ten aanzien van de import:
Systemen moeten bij de import van metadata ook met andere waardes van dit veld om kunnen gaan, bijvoorbeeld "pubers" en "volwassenen". In dat geval moet die waarde als reguliere taaltekenreeks worden behandeld.

Opmerkingen ten aanzien van het zoeken:
Bij het zoeken op leeftijd moet een systeem in eerste instantie uitgaan van getal of een getallenbereik, waarbij echter de velden met een afwijkende waarde ook altijd getoond moeten worden. Deze waarde kan namelijk toch relevant zijn.

Voorbeeld: Je zoekt naar lesmateriaal voor mensen van 16 jaar en ouder:

 • 16+ (positieve match)
 • 16-35 (positieve match)
 • 23 (positieve match)
 • volwassen (onzekere match, dus in zoekresultaat tonen > in dit geval terecht)
 • 12-16 (negatieve match)
 • pubers (onzekere match, dus in zoekresultaat tonen > in dit geval onterecht)
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <typicalAgeRange>
  <string language="x-none">8-13</string>
 </typicalAgeRange>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <typicalagerange>
  <langstring xml:lang="x-none">8-13</langstring>
 </typicalagerange>
(...)

Verschillen met CZPv1.3

Aanvullende beschrijving: duidelijker dat onder- en bovengrens in een bereik worden meergerekend.

2 Comments

 1. Unknown User (nllomreview)

  Robert Schuwer, Open Universiteit / Wikiwijs

  Hier ligt wel een afhankelijkheid met Context. In Business rule vastleggen??

 2. Unknown User (jhamers)

  Tijdens het ECK2 programma in het project "Ontsluiten leermiddelen" heeft de GEU het volgende over dit veld aangegeven:
  "Zou optioneel moeten zijn voor de uitgevers, echter verplicht in NL LOM. Wordt als een niet logisch verplicht veld gezien omdat er meer wordt gewerkt met aanduidingen van leerjaren."