Gegevens

Id

5.9

Naam (nl)

Studiebelasting

Naam (en)

Typical Learning Time

V / A / O / X / B

A

Cardinaliteit

1

Datatype

duration

SPM

 

Coderingsstandaard

 

Volgorde

ongespecificeerd

Definitie

Tijd die het bij benadering of gewoonlijk van de beoogde gebruikersgroep vergt om met of aan dit leerobject te werken.

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <duration> (bij de IMS binding wordt <datetime> gebruikt, dit klopt weliswaar niet met het informatiemodel van IEEE LOM, maar hier volgen we de binding ten behoeve van de uitwisselbaarheid.) en <description>. Dit laatste veld kan een aanvullende beschrijving geven van wat er met de genoemde duur precies bedoeld wordt, echter, om de waarde beter te kunnen gebruiken bij het zoeken, heeft de EduStandaard werkgroep besloten om Typical Learning Time altijd op de zelfde manier te interpreteren, namelijk als de daadwerkelijke tijd, niet de doorlooptijd.

Zie het generieke veld duur type (duration) voor de notatiewijze.

Tips:

 • De "beoogde gebruikersgroep" kan worden gekarakteriseerd met de velden <context> 5.6 Context en <typicalagerange> 5.7 Beoogde leeftijdsgroep.
 • Dit veld wordt aanbevolen om te gebruiken, dus als het kan moet het worden ingevuld, met name voor content waarvan het veld <aggregatieniveau> (1.8 Aggregatieniveau) de waarde "3" en "4" heeft of voor filmpjes en geluidsopnamen. Voor de gebruiker kan het handig zijn om van tevoren een inschatting te hebben van de benodigde tijd.

Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <typicalLearningTime>
  <duration>PT1H30M</duration>
  <!-- description veld kan worden weggelaten want voor NL-LOM is besloten om de waarde altijd te interpreteren als de daadwerkelijke tijd, niet de doorlooptijd -->
   <description>
    <string language="nl">De daadwerkelijke tijd, niet de doorlooptijd.</string>
  </description>
 </typicalLearningTime>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <typicallearningtime>
  <datetime>PT1H30M</datetime>
  <!-- description veld kan worden weggelaten want voor NL-LOM is besloten om de waarde altijd te interpreteren als de daadwerkelijke tijd, niet de doorlooptijd -->
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">De daadwerkelijke tijd, niet de doorlooptijd.</langstring>
  </description>
 </typicallearningtime>
(...)