Gegevens

Id

6.2

Naam (nl)

Auteursrechten en andere beperkingen

Naam (en)

Copyright and other Restrictions

V / A / O / X / B

V

Cardinaliteit

1

Datatype

vocab

SPM

 

Coderingsstandaard

 

Volgorde

ongespecificeerd

Definitie

In dit element wordt aangegeven of het gebruik van de educatieve content auteursrechtelijk beschermd is, dan wel of andere beperkingen van toepassing zijn.

Vocabulaire

Vocabulaire Businessrule

subject

predicate

object

/lom/rights/copyrightsandotherrestrictions

allows

http://purl.edustandaard.nl/vdex_copyrightsandotherrestrictions_lomv1p0_20060628.xml

/lom/rights/copyrightsandotherrestrictionsrecommendshttps://purl.edustandaard.nl/copyrightsandotherrestrictions_nllom_20180530

Tips:

Aanbevolen om de meest recente CreativeCommons licentie waardes te gebruiken, zoals die zijn opgenomen in de aanbevolen vocabulaire.

Zie http://vocabulairebank.edustandaard.nl/ voor een overzicht van alle geregistreerde vocabulaires.

Opmerkingen

Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

XML Voorbeeld
IEEE-LOM v1.0 binding
(...)
 <copyrightAndOtherRestrictions>
  <source>LOMv1.0</source>
  <value>yes</value>
 </copyrightAndOtherRestrictions>
(...)
IMS-MD v1.2.4 binding
(...)
 <copyrightandotherrestrictions>
  <source>
   <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
  </source>
  <value>
   <langstring xml:lang="x-none">yes</langstring>
  </value>
 </copyrightandotherrestrictions>
(...)
IEEE-LOM v1.0 binding
(...)
 <copyrightAndOtherRestrictions>
  <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_copyrightsandotherrestrictions_lomv1p0_20060628.xml</source>
  <value>yes</source>
 </copyrightAndOtherRestrictions>
(...)
IMS-MD v1.2.4 binding
(...)
 <copyrightandotherrestrictions>
  <source>
   <langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/vdex_copyrightsandotherrestrictions_lomv1p0_20060628.xml</langstring>
  </source>
  <value>
   <langstring xml:lang="x-none">yes</langstring>
  </value>
 </copyrightandotherrestrictions>
(...)

4 Comments

 1. Unknown User (nllomreview)

  Albert Brand, a.brand@jool.nl

  Ik zie graag een verwijzing naar de gebruikte CC vocabulaire.

  1. Unknown User (jhamers)

   Naast de reeds bekende "yes"/"no" vocabulaire is nu ook de Creative Commons vocabulaire toegestaan. Zie voorbeeld.

   1. Unknown User (jhamers)

    Een van de principes in de NL LOM afspraak is dat alle vocabulaires in de velden in categorieën 1 t/m 8 niet hiërarchisch mogen zijn. Dit principes is geïntroduceerd om te voorkomen dat er een extra logica laag nodig is bij het interpreteren van dergelijke vocabulaires. Dat principe komt weer voort uit het principe om zo weinig mogelijk implementatie impact te veroorzaken ten gevolgen van de harmonisatie van CZP en LORElom naar NL LOM.
    In IEEE LOM staat als uitleg bij veld 6.2: "Whether copyright or other restrictions apply to the use of this learning object." De IEEE LOM vocabulaire die daarvoor in het leven is geroepen bevat dan ook logischerwijs de begrippen "yes" en "no". Om vervolgens aan te kunnen geven wat voor een soort copyrights of andere beperkingen er op het leerobject van toepassing zijn kan veld 6.3 worden gebruikt.
    In LORElom is gekozen om een Creative Commons vocabulaire te gebruiken in veld 6.2. Terwijl in CZP de suggestie werd gedaan om in veld 6.3 aan te geven als iets een Creative Commons licentie bevat, echter zonder een specifieke vocabulaire te noemen.
    Veld 6.2 mag maar één keer voorkomen.

    Als je een CC vocabulaire naast de "yes" - "no" vocabulaire introduceert, ben je eigenlijk een hiërarchische vocabulaire aan het introduceren. Gebruik van een CC licentie impliceert namelijk een "yes", wat je dus als bovenliggende term zou moeten beschouwen. Als een zoekportal een filter wil gebruikt voor al het materiaal dat een licentie bevat, dan kan je niet alleen meer alleen naar de waarde "yes" zoeken. Je zou eventueel wel naar de waarde NOT-"no" kunnen zoeken. Het wordt echter wat lastiger als je een aantal CC licenties niet wilt uitfilteren wanneer je licentievrij materiaal zoekt, zoals bijvoorbeeld cc-by.
    Volgens het eerst genoemde principe zou de introductie van een CC vocabulaire voor gebruik in veld 6.2 moeten worden afgeraden.

    Er is echter wel behoefte om die informatie te kunnen vastleggen en delen en wel om een gestructureerde manier, dus liefst met een vocabulaire, zoals deze hieronder:

    http://creativecommons.org/licenses/

    XML Syntax

    Toelichting

    {{

    http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/

    }}

    De CC licentie voor bronvermelding.

    {{

    http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/

    }}

    De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat afgeleide werken alleen onder dezelfde of compatible licentievorm geredistribueerd mogen worden.

    {{

    http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/

    }}

    De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel niet gebruikt mag worden met een commercieel doel.

    {{

    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/

    }}

    De CC licentie voor bronvermelding met de combinatie van beperking op ongewijzigd en niet commercieel gebruik.

    {{

    http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/

    }}

    De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel niet gebruikt mag worden voor het maken van hiervan afgeleid materiaal

    {{

    http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/

    }}

    De CC licentie voor bronvermelding met de combinatie van beperkingen op afgeleid werk en niet commercieel gebruik.

    Advies is overigens om de nl versie van CC te gebruiken omdat die het beste aansluit op Nederlandse wetgeving, dus het meest van waarde is.

    Ook al is veld 6.3 geen vocabulaire veld, wil dat niet zeggen dat je hier geen vocabulaire kan gebruiken. Sterker nog, aangezien iedere term resolvable is, is er geen source value constructie nodig voor het opnemen van vocabulaire termen en het duiden uit welke vocabulaire die term afkomstig is.

 2. Unknown User (jhamers)

  In de eerstvolgende SIG ES metadata werkgroep bijeenkomst (Q4 2012) zal dit (naast andere issues) verder bediscussieerd worden.

  Reden hiervoor is dat er diverse portals zijn die de CC licentievormen willen gebruiken als zoek filter (en niet alleen als informatieve metadata).

  Wat ter discussie staat is of de CC licenties als vocabulaire daarvoor in veld 6.2 opgenomen moeten worden of dat dat juist niet mag en veld 6.3 gebruikt moet worden.

  Criteria bij de te maken keuze zijn:

  • zo beperkt mogelijke implementatielast voor de keten
  • zo hoog mogelijke functionele baten voor de hele keten

  Hieruit zijn diverse ontwerp principes af te leiden. Nieuwe inzichten en een gewijzigde situatie kunnen leiden tot de noodzaak om bestaande principes te herzien, of de conclusies die af te leiden zijn op basis van bestaande principes moeten mogelijk worden bijgesteld. Zo is het inmiddels niet meer evident dat de gebruikte argumentatie in eerdere comments nog steeds geldig is.