Gegevens

Id

7

Naam (nl)

Relaties

Naam (en)

Relation

V / A / O / X / B

A

Cardinaliteit

n (100)

Datatype

container

Volgorde

ongeordend

Definitie

In deze categorie worden de relaties gedefinieerd tussen dit leerobject en andere leerobjecten, voor zover die er zijn. Om meerdere relaties te kunnen definiëren, kunnen er meerdere instanties van de relatie categorie zijn. Als er meer dan één doelleerobject is, moet ieder doel een nieuwe relatie-instantie hebben.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
7 RelationAn (100)containerongeordend
7.1 KindA1vocabongespecificeerd
7.2 ResourceA1containerongespecificeerd
7.2.1 IdentifierAn (10)containerongeordend
7.2.1.1 CatalogA1string1000ISO/IEC 10646-1ongespecificeerd
7.2.1.2 EntryA1string/langstring1000ISO/IEC 10646-1ongespecificeerd
7.2.2 DescriptionOn (10)langstring1000ongeordend
7.x ExtensionsX

Opmerkingen
 • De IMS MDv1.2.4 binding bevat tevens een element lom.relation.resource.identifier. Deze MOET NIET gebruikt worden.
 • Voor het IEEE element identifier moet in de IMS MDv1.2.4 binding het element <catalogentry> (veld 7.2.1 Identifier) worden gebruikt.
 • Verder wijkt de IMS binding af van IEEE LOM ten aanzien van de cardinaliteit ven het element description. Deze mag in IEEE LOM vaker voorkomen en in IMS MD binding maar één keer. Advies is daarom ook dat je er rekening mee houdt dat in sommige bindings maar één instantie van het element description mag voorkomen. Vandaar dat de SPM van descrpition op 1 is gezet.
Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0
(...)
 <relation>
  <kind>
    <source>LOMv1.0</source>
    <value>(...)</value>
  </kind>
  <resource>
    <description>
     <string language="en">(...)</string>
     <string language="nl">(...)</string>
    </description>
    <identifier>
     <catalog>uri</catalog>
     <entry>(...)</entry>
    </identifier>
  </resource>
 </relation>
(...)
IMS-MDv1.2.4
(...)
 <relation>
  <kind>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
     <langstring xml:lang="x-none">(...)</langstring>
    </value>
  </kind>
  <resource>
    <description>
     <langstring xml:lang="en">(...)</langstring>
     <langstring xml:lang="nl">(...)</langstring>
    </description>
    <catalogentry>
     <catalog>URI</catalog>
     <entry>
       <langstring xml:lang="x-none">(...)</langstring>
     </entry>
    </catalogentry>
  </resource>
 </relation>
(...)

Verschillen met CZPv1.3

Wijziging V|A|O|X|B: (Gewijzigd advies): In het CZP was het advies om dit veld niet te gebruiken omdat er nog weinig toepassingen waren die gebruik konden maken van dit en onderliggende velden. Inmiddels zijn diverse toepassingen waarin de aanwezigheid van dit veld specifiek wordt gebruikt als selectiecriterium of om de GUI lay-out te beïnvloeden. Om die reden worden in NL LOM de velden in categorie 7 aanbevolen.