Gegevens

Id

9

Naam (nl)

Classificatie

Naam (en)

Classification

V / A / O / X / B

B

Cardinaliteit

n (40)

Datatype

container

Volgorde

ongeordend

Definitie

Deze categorie bevat termen uit voorgedefinieerde classificaties waarmee het leerobject vanuit een bepaald perspectief kan worden beschreven. Er MOGEN meer dan één classificatie in de metadata worden opgenomen. Business rules bepalen welke classificatie gebruikt MOETEN worden.
De lijst met bij EduStandaard geregistreerde classificaties is te vinden op http://vocabulairebank.edustandaard.nl onder browse.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
9 ClassificationBn (40)containerongeordend
9.1 Purpose(V)1vocabongespecificeerd
9.2 Taxon PathBn (15)containerongeordend
9.2.1 Source(V)1langstring1000geldige URL die verwijst naar een VDEX & xml:lang="x-none"ongespecificeerd
9.2.2 Taxon(V)n (15)containergeordend
9.2.2.1 Id(V)1string100ongespecificeerd
9.2.2.2 Entry(A)1langstring500ongespecificeerd
9.3 DescriptionO1langstring2000ongespecificeerd
9.4 KeywordOn (40)langstring1000geordend
9.x ExtensionsX

Classificatie Business Rules

Deze business rules hebben betrekking op de volgende onderliggende velden:

Let op!

Voor iedere nieuwe classificatie die er op de Vocabulaire Bank wordt geregistreerd, MOET er een nieuwe business rule worden opgesteld.

Dit is een overzicht van alle Business Rules die op dit moment van kracht zijn op alle verplicht, aanbevolen of optioneel te gebruiken classificaties.

Conditional FieldsRulePage
1.8 Aggregation LevelGebruik van een classificatie met Purpose="discipline" is VERPLICHT wanneer 1.8 Aggregation Level waarde "3" of "4" heeft.Vakgebieden
1.8 Aggregation LevelGebruik van een classificatie met Purpose="education level" is VERPLICHT wanneer 1.8 Aggregation Level de waarde "3" of "4" heeft.Leerniveaus

Opmerkingen

In de praktijk is in sommige gevallen gebleken dat de laagste toegestane bovengrens voor de cardinaliteit van 40 (SPM) hier best wel weinig is. Implementaties ZOUDEN dan ook voor dit veld de bovengrens zo hoog mogelijk moeten stellen.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <classification>
  <purpose>
    <source>LOMv1.0</source>
    <value>competency</value>
  </purpose>
  <taxonPath>
    <source>
     <string language="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
     </string>
    </source>
    <taxon>
     <id>9</id>
     <entry>
       <string language="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten.
       </string>
     </entry>
    </taxon>
  </taxonPath>
  (..)
 </classification>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <classification>
  <purpose>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
    </source>
    <value>
     <langstring xml:lang="x-none">competency</langstring>
    </value>
  </purpose>
  <taxonpath>
    <source>
     <langstring xml:lang="x-none">
       http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
     </langstring>
    </source>
    <taxon>
     <id>9</id>
     <entry>
       <langstring xml:lang="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten.
       </langstring>
     </entry>
    </taxon>
  </taxonpath>
  (..)
 </classification>
(...)

Verschillen met LORElom

 • * V|A|O|X|B: Was verplicht en had altijd een vaste waarde. Er zijn nu business rules voor, waarbij de waarde (en de gebruikte vocabulaire) afhankelijk is van de waarde in één of meer andere velden. Praktisch betekent dit dat het zo goed als altijd een verplicht veld is, waarbij over het algemeen een term uit de LOMv1.0 vocabulaire gebruikt moet worden.

Verschillen met CZPv1.3

 • V|A|O|X|B: Was verplicht voor ten minste één willekeurige vocabulaire. Er zijn nu business rules voor, waarbij de waarde (en de gebruikte vocabulaire) afhankelijk is van de waarde in één of meer andere velden. Praktisch betekent dit dat het zo goed als altijd een verplicht veld is, waarbij over het algemeen een term uit de LOMv1.0 vocabulaire gebruikt moet worden.

4 Comments

 1. Unknown User (nllomreview)

  Teun de Lange, teun@intraquest.nl

  De metadatering voor elk 'purpose' waarvoor geen eenduidige, unieke en geregistreerde vocabulaire bestaat, moet niet worden aanbevolen, laat staan verplicht gesteld.

 2. Unknown User (nllomreview)

  dsteinmeier@beeldengeluid.nl

  Het lijkt mij voor archieven die niet specifiek onderwijskundig metadateren ook niet haalbaar om dit verplicht te stellen. Het staat natuurlijk ook alleen op aanbevolen op dit moment dus dat lijkt me goed.

 3. Unknown User (nllomreview)

  Linda le Grand, llegrand@mondriaancollege.nl

  Zowel voor leerniveau als voor vakaanduiding bestaan geregistreerde vocabulaires. Beiden zijn van groot belang om goed zoeken en vinden van onderwijsmateriaal mogelijk te maken. Het lijkt mij, dat wij deze metadata verplicht zouden moeten stellen. (voor aggregatieniveau 3 en 4. Voor aggregatieniveau 2 zal het niet altijd relevant zijn).

 4. Unknown User (nllomreview)

  Linda le Grand, llegrand@mondriaancollege.nl

  Voor kerndoelen VO bestaat een geregistreerde vocabulaire. Dit is voor leermateriaal voor de onderbouw van het VO een belangrijk gegeven, zeker gezien de ontwikkeling om leerlijnen te gaan samenstellen. Ik zou graag zien dat het opnemen van kerndoelen voor VO-onderbouw materiaal van aggregatieniveau 3 en 4 aanbevolen zou zijn, met een mogelijkheid om dit uiteindelijk verplicht te maken.

  Voor eindtermen VO is er nog geen geregistreerde vocabulaire. (wel ingediend)