Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Id

9.2.2

Naam (nl)

Taxon

Naam (en)

Taxon

V / A / O / X / B

(V)

Cardinaliteit

n (15)

Datatype

container

Volgorde

geordend

Definitie

Een bepaalde term uit de taxonomie.

PageV / A / O / X / BCardinaliteitDatatypeSPMCoderingsstandaardVolgorde
9.2.2 Taxon(V)n (15)container geordend
9.2.2.1 Id(V)1string100 ongespecificeerd
9.2.2.2 Entry(A)1langstring500 ongespecificeerd
Opmerkingen

Volgorde: Door dit container-element vaker voor te laten komen is het mogelijk om één vertakking van een hiërarchische structuur uit te werken, waarbij het eerste element het meest generieke element in de hiërarchie is en het laatste element het meest specifiek.

Wanneer je zowel een generiek als een specifiek element opneemt houdt dat in dat de content die met de metadata wordt beschreven zowel specifiek als generiek op de content van toepassing is. Het is dus niet de bedoeling om de hele boomstructuur op te nemen, maar alleen die elementen die daadwerkelijk van toepassing zijn op het beschreven leerobject. De bijbehorende boomstructuur is via de VDEX terug te vinden.

De taxonterm is ten minste beschreven met beide onderliggende subelementen <id> en <entry>. Indien één van de twee subelementen ontbreekt MOET er vanuit worden gegaan dat de waarden van <id> en <entry> gelijk zijn.

Businessrules

Let op!

Voor iedere nieuwe classificatie die er op de Vocabulaire Bank wordt geregistreerd, MOET er een nieuwe business rule worden opgesteld.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <taxon>
  <id>9</id>
  <entry>
    <string language="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten.
    </string>
  </entry>
 </taxon>
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <taxon>
  <id>9</id>
  <entry>
    <langstring xml:lang="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten.
    </langstring>
  </entry>
 </taxon>
(...)

1 Comment

 1. Unknown User (nllomreview)

  Wim Muskee: w.muskee@kennisnet.nl

  De huidige specificatie zegt dat alle taxons binnen hetzelfde pad onder 1 taxonpath kunnen hangen; "nederlands" en "schrijven" kunnen dus onder 1 taxonpath hangen, maar "nederlands" en "aardrijkskunde" niet. Om "aardrijkskunde" ook toe te voegen, naast "nederlands", zou dit in een afzonderlijke taxonpath moeten.

  Dit heeft naar mijn idee geen toegevoegde waarde. Bovendien wordt de afzonderlijke bestandsgrootte onnodig groot omdat dezelfde taxonsource dubbel wordt toegevoegd.

  Ik stel voor om alle in een taxonsource voorkomende taxon(ids/entries) van een czp record binnen 1 taxonpath te noemen.