Child pages
  • Aggregatieniveau HO
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Gebruik is AANBEVOLEN wanneer in veld 5.6 het vocabulaire http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt met een van de volgende waarden HBO|WO|bedrijfsopleiding.