Child pages
  • Aggregatieniveau PO VO MBO
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Gebruik is VERPLICHT wanneer in veld 5.6 het vocabulaire http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt met een van de volgende waarden PO|VO|BVE|SO|SBaO|VVE.