Child pages
  • Aggregatieniveau andere contexten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In alle andere gevallen is gebruik van dit veld OPTIONEEL.


Gebruik is OPTIONEEL wanneer in veld 5.6 een ander vocabulaire dan http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt.