Child pages
  • Leerniveaus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Gebruik van een classificatie met Purpose="education level" is VERPLICHT wanneer 1.8 Aggregation Level de waarde "3" of "4" heeft.