Child pages
  • Omschrijving Rechten bij Copyright
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Gebruik van 6.3 Description is AANBEVOLEN wanneer in veld 6.2 het standaard LOM vocabulaire wordt gebruikt met waarde yes.