Child pages
  • Vakgebieden
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Business Rules van Veld 9. Verder uitwerken.


Gebruik van een classificatie met Purpose="discipline" is VERPLICHT wanneer 1.8 Aggregation Level waarde "3" of "4" heeft.