Child pages
 • datetime
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Naam (nl)

DatumTijdType

Naam (en)

DateTimeType

Datatype

type

Definitie

Een tijdsmoment, eventueel inclusief omschrijving van dat tijdsmoment.

Page

V / A / O / X / B

Cardinaliteit

Datatype

SPM

Coderingsstandaard

Volgorde

DateTimeType

 

 

type

 

 

 

DatumTijd

V

1

string

200

waardenverzameling gebaseerd op ISO 8601

ongespecificeerd

Beschrijving

O

1

string

1000

ISO/IEC 106461-1

ongespecificeerd

Opmerkingen

Dit datatype heeft twee subvelden: <datetime> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt) en <description> (optioneel indien een element van dit type wordt gebruikt). Ieder veld van dit datatype heeft dezelfde subvelden.

IEEE LOM staat een nauwkeurigheid toe van één of meer fracties van een seconde.

let op bij de IEEE LOM binding

Wanneer je een tijdzone aangeeft krijg je alleen maar valide XML als je ook een fractie van een seconde gebruikt (zie onderstaand voorbeeld).

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_datetimetype> -->
  <dateTime>1997-07-16T19:20:00.0+01:00</dateTime>
  <description>
    <string language="nl">Een moment (datum + tijd) in een bepaalde tijdzone</string>
  </description>
 <!-- <data_element_van_het_type_datetimetype> -->
 (...)
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_datetimetype> -->
  <dateTime>1997-07-16T19:20</dateTime>
  <description>
    <string language="nl">Een moment (datum + tijd)</string>
  </description>
 <!-- <data_element_van_het_type_datetimetype> -->
 (...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_datetimetype> -->
  <datetime>1999-01-11</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Dit veld bevat een nadere toelichting op de gegeven datum.</langstring>
  </description>
 <!-- <data_element_van_het_type_datetimetype> -->
(...)

DatumTijd

Definitie

Een tijdsmoment met een nauwkeurigheid minimaal 1 minuut en maximaal 1 jaar.

Waardeverzameling

JJJJ[-MM[-DD[Thh[:mm[:ss.s]]TZD]]]
waar:

 • JJJJ = jaar in vier cijfers (>=0001)
 • MM = maand in twee cijfers (01 tot 12 waar 01=januari, etc.)
 • DD = dag van de maand in twee cijfers ( 01 tot 31 afhankelijk van de maand en het jaar)
 • hh = uur in twee cijfers (van 00 to 23) (am/pm zijn NIET toegestaan)
 • mm = minuten in twee cijfers (van 00 tot 59)
 • ss = seconden in twee cijfers (van 00 tot 59)
 • s = een decimaal deel van een seconde één of meer cijfers.
 • TZD = TZD = Time Zone Designator ("Z" for UTC of +hh, -hh, +hh:mm of -hh:mm, waar hh het aantal uren is in twee cijfers en mm het aantal minuten in twee cijfers)
 • De aanduiding van het jaar in vier cijfers moet ten minste gegeven zijn. Als additionele delen van de DatumTijd worden opgenomen, maken de teken-literals "-", "T", ":" en "." deel uit van de lexicale representatie van de datum en tijd.
 • Als het tijdgedeelte aanwezig is, maar de tijdzoneaanduiding (TZD) ontbreekt, wordt aangenomen dat de tijdzone UTC is.
Opmerking
 • De waardeverzameling is gebaseerd op ISO8601:2000 (zie ook http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime-970915.html).
 • Het datumgedeelte representeert slechts data in de Common Era (CE). Het datagedeelte volgt de Gregoriaanse kalender voor data na 15 oktober 1582, en de Juliaanse kalender voor data voor 15 oktober 1582, onafhankelijk van de locatie. Data voor de Common Era (BCE) en andere gevallen dienen te worden gerepresenteerd door middel van het data-element "Beschrijving".
 • De metatekens vierkante haken ("[". "]") duiden facultatieve elementen aan die nul of één keer in de lexicale representatie met behulp van tekens van de DatumTijd mogen voorkomen. Deze metatekens komen niet in het resultaat voor; alleen de ermee verband houdende waarden komen voor, "DD" kan bijvoorbeeld vervangen worden door de tweecijferige waarde voor de dag van de maand.

Verschillen met CZPv1.3

De nauwkeurigheid strekt zich net zoals in het IEEE LOM informatiemodel uit tot secondes en delen van secondes. Dit in tegenstelling tot een van IEEE LOM afwijkende afspraak in het CZPv1.3 waar als meest nauwkeurige eenheid de minuten werden gehanteerd.

Beschrijving

Definitie

Omschrijving van de datum.

Opmerkingen

Met dit subveld MAG een aanvullende beschrijving worden gegeven van wat er met de genoemde datum precies bedoeld wordt.