Child pages
 • duration
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Naam (nl)

DuurType

Naam (en)

DurationType

Datatype

type

Definitie

Een tijdsinterval, eventueel inclusief omschrijving van dat tijdsinterval.

Page

V / A / O / X / B

Cardinaliteit

Datatype

SPM

Coderingsstandaard

Volgorde

DuurType

 

 

type

 

 

 

Duur

V

1

string

200

waardenverzameling gebaseerd op ISO 8601:2000

ongespecificeerd

Beschrijving

O

1

langstring

1000

 

ongespecificeerd

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <duration> (bij de IMS binding wordt <datetime> gebruikt, dit klopt weliswaar niet met het informatiemodel van IEEE LOM, maar hier volgen we de binding ten behoeve van de uitwisselbaarheid.) (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt) en <description> (optioneel indien een element van dit type wordt gebruikt). Dit laatste veld kan een aanvullende beschrijving geven van wat er met de genoemde duur precies bedoeld wordt. Ieder veld van dit datatype heeft dezelfde subvelden.

IEEE LOM staat een nauwkeurigheid toe van één of meer fracties van een seconde.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_durationtype> -->
  <duration>PT1H30M</duration>
  <description>
    <string language="nl">Tijd is inclusief intro en aftiteling</string>
  </description>
 <!-- </data_element_van_het_type_durationtype> -->
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <!-- <data_element_van_het_type_durationtype> -->
  <datetime>PT1H30M</datetime>
  <description>
    <langstring xml:lang="nl">Tijd is inclusief intro en aftiteling</langstring>
  </description>
 <!-- </data_element_van_het_type_durationtype> -->
(...)

Duration

Definitie

Een tijdsinterval.

Waardeverzameling

P[yY][mM][dD][T[hH][mM][s[.s]S]]
waar:

 • y = het aantal jaren (geheel getal, > 0, geen beperkingen)
 • m = het aantal maanden (geheel getal, > 0, geen beperkingen, dus > 12 is acceptabel)
 • d = het aantal dagen (geheel getal, > 0, geen beperkingen, dus > 31 is acceptabel)
 • h = het aantal uren (geheel getal, > 0, geen beperkingen, dus > 23 is acceptabel)
 • m = het aantal minuten (geheel getal, > 0, geen beperkingen, dus > 59 is acceptabel)
 • s = het aantal seconden of delen van seconden (geheel getal, > 0, geen beperkingen, dus > 59 is acceptabel)
 • De labels "P", "Y", "M", "D", "T", "H", "M", "S" moeten voorkomen als de overeenkomstige waarde aanwezig is.
 • De metatekens vierkante haken ("[". "]") duiden facultatieve elementen aan die nul of één keer in de lexicale representatie met behulp van tekens van de Duur mogen voorkomen. Deze metatekens komen niet in het resultaat voor; alleen de in verband daarmee beschreven waarden komen voor; "dD" kan bijvoorbeeld vervangen worden door de overeenkomstige waarde voor het aantal dagen dat de duur groot is; ze wordt gevolgd door de aanduiding "D".
 • Deze waardenverzameling is gebaseerd op ISO 8601:2000. (zie ook http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#duration).
Opmerkingen
 • <duration> is een verplicht veld indien de container aanwezig is.
 • De rangorde van de duren mag onbepaald blijven (bijvoorbeeld 1 maand mag ook 28, 29, 30 of 31 dagen zijn).
 • Voor duren die alleen van toepassing zijn als het leerobject feitelijk wordt gebruikt, maar niet wanneer het gebruik ervan wordt onderbroken, wordt aanbevolen dat alleen uren en kleinere eenheden voor duren worden gebruikt. Voorbeelden: PT43H, PT5M35S. Voor duren die een tijdsbestek omspannen, ongeacht of het leerobject gedurende die periode voortdurend wordt gebruikt, mogen dagen en nog grotere tijdseenheden worden gebruikt. Voorbeelden: P1Y6M, P20D.
 • Als de waarde van jaren, maanden, dagen, uren, minuten of seconden gelijk is aan nul, dan mogen de waarde en het ermee corresponderende label (bijvoorbeeld "M") worden weggelaten, maar ten minste één label en waarde moet altijd aanwezig zijn. * De label "P" is altijd aanwezig. De label "T" dient te worden weggelaten als de tijd (uren/minuten/seconden) nul zijn. Een negatieve tijdsduur wordt niet ondersteund.

Description

Definitie

Omschrijving van de duur.

Opmerkingen

Met dit subveld MAG een aanvullende beschrijving worden gegeven van wat er met de genoemde duur precies bedoeld wordt.

2 Comments

 1. Unknown User (nllomreview)

  Jos van der Arend, Kennisnet:

  Binnen de IMS-binding is het deelelement <datetime> (en niet <duration>); binnen de LOM-binding is het deelelement <duration> (en niet <dateTime>).

  Denk ook aan aanpassing van het voorbeeld.

 2. Unknown User (nllomreview)

  Jos van der Arend, Kennisnet:

  De beschreven waardeverzameling van <duration> (<datetime> i.g.v. IMS-binding) is onjuist. De waarde beschrijft een tijdsperiode en geen tijdstip, daarom moet de waarde beginnen met de karakters "PT", zoals correct aangegeven in het voorbeeld. En niet met alleen het karakter "P" in "P[jJ][mM][dD][T[hH][nM][s[.s]S]]".

  Let op, bij getallen geen voorafgaande nullen gebruiken, dus geen "04" of "00", maar "4" respectievelijk "0".