Child pages
 • langstring
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Naam (nl)

taaltekenreeks

Naam (en)

langstring

Datatype

type

Definitie

Een datatype dat één of meer tekenreeksen representeert. Een TaalTekenReeks-waarde kan meerdere semantisch equivalente tekenreeksen bevatten, zoals vertalingen van alternatieve omschrijvingen.

Page

V / A / O / X / B

Cardinaliteit

Datatype

SPM

Coderingsstandaard

Volgorde

langstring type

V

n(10)

type

 

 

ongeordend

Element

V

1

string

 

string in een gegeven taal; ISO/IEC 10646-1 met uitzondering van het NUL-teken (UCS character U00000000)

ongespecificeerd

Attribuut

V

1

tweeletterige taalcode of de waarde "x-none"

2

ISO 639-1

ongespecificeerd

Opmerkingen
 • ISO 639-1 (taalcode bestaande uit twee kleine letters) of x-none. De waarde x-none wordt gebruikt indien de taal van de elementwaarde een niet natuurlijke taal betreft.
 • Indien de taal van de gebruikersinterface beschikbaar is als één van de TaalTekenreeks-instanties van het desbetreffende element, dan heeft het de voorkeur dat een applicatie die instantie aan de gebruiker toont.
 • Een taalcode mag maar één keer voorkomen binnen het desbetreffende TaalTekenreeks element type.
 • IEEE LOM staat ten onrechte toe dat een langstring ook alternatieve beschrijving mag bevatten, naast vertalingen!

Let Op!

De bindings gebruiken verschillende element en attribuut namen.

Voorbeelden
IEEE-LOMv1.0 binding
(...)
 <!-- <element_van_het_type_langstringType> -->
  <string langstring="nl">een tekenreeks in het Nederlands</string>
  <string langstring="en">a String in English</string>
 <!-- </element_van_het_type_langstringType> -->
(...)
IMS-MDv1.2.4 binding
(...)
 <!-- <element_van_het_type_langstringType> -->
  <langstring xml:lang="nl">een tekenreeks in het Nederlands</langstring>
  <langstring xml:lang="en">a String in English</langstring>
 <!-- </element_van_het_type_langstringType> -->
(...)
 • No labels