Child pages
  • string
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Gegevens

Naam (nl)

Tekenreeks

Naam (en)

String

Definitie

Een feitelijke reeks van tekens.

Waardeverzameling

Lijst van ISO/IEC 10646-1 met uitzondering van de NUL-tekens (USC-teken U00000000)

Opmerkingen

Het jaartal 2000 (in ISO/IEC 10646-1:2000) genoemd in IEEE LOM is achterwege gelaten ivm het feit dat die versie als withdrawn staat aangemerkt.

  • No labels