Child pages
  • vCard
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introductie

vCard is een standaard format voor de uitwisseling van persoonsgevens. Er bestaat een aantal serialisaties, variërend van platte tekst (IMC) tot XML (XMPP), een microformat (hCard) en RDF (W3C).

IEEE-LOM gebruikt het standaard IMC format om entiteiten vast te leggen.

Dit onderdeel van de NL LOM afspraak beschrijft hoe de vCard in NL LOM gebruikt dient te worden.

Dit is slechts een toelichting op vCard en NIET normatief.

Velden

Veld

Omschrijving

Syntaxis

V / A / O / X / B

N

Gestructureerde Naam

achternaam;roepnaam;voornamen;prenominale titulatuur;postnominale titulatuur

V

FN

Geformateerde naam

vrije tekst

V

PHOTO

Foto

URI of (Encoding)

O (X)

BDAY

Geboortedatum

ISO-8601

O

ADR

Gestructureerd Adres

X.520, Postbus;Toevoeging;Straat;Plaats;Provincie;Postcode;Land

O

LABEL

Geformateerd Adres t.b.v. adreslabels

 

O

TEL

Telefoonnummer

X.500, +31-123-456789

O

EMAIL

E-mailadres

jjansen@someinstitute.nl

A

MAILER

Te gebruiken mail-client

 

X

TZ

Tijd-zone

afwijking t.o.v. GMT, +01:00

O

GEO

Geografische locatie

decimale coördinaten, decimal = degrees + minutes/60 + seconds/3600, LAT;LON, 37.386013;-122.082932

O

TITLE

Functie

vrije tekst

A

ROLE

Rol

vrije tekst

A

LOGO

Logo van de organisatie

URI of (Encoding)

O (X)

AGENT

Agent

vCard

X

ORG

Organisatie naam of onderdeel

X.520, Instelling;Faculteit;Afdeling

A

NOTE

Opmerkingen

vrije tekst

O

REV

Datum laatste Revisie

ISO-8601

O

SOUND

Auditieve annotatie, standaard uitspraak FN

URI of (Encoding)

O (X)

URL

URL van de entiteit die de vCard beschrijft

URI

A

UID

Persistente unieke identifier van de entiteit

URI

A

VERSION

Versie van de vCard specificatie

3.0

V

KEY

Public encryption key van de entieit

Public Key of Auth Certificate

O

Organisaties

Wanneer de vCard een organisatie beschrijft MOET de waarden van de velden FN en ORG overeen te komen. Ook MOET het N veld in deze gevallen niet gebruik worden.

Implementatie

Services MOETEN in staat zijn alle verplichte en aanbevolen velden te interpreteren.
Services MOETEN in staat zijn alle velden in willekeurige volgorde te interpreteren.

Voorbeelden

Voorbeeld Persoon
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Jansen;Jan;Pieter,Cornelis;Dr.;MBA
FN:Jan Jansen
ORG:Erasmus University;Rotterdam School of Management
TITLE:Universitair Hoofddocent
END:VCARD
Voorbeeld Organisatie
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Erasmus University;Rotterdam School of Management
ORG:Erasmus University;Rotterdam School of Management
URL:http://www.rsm.nl/
END:VCARD
  • No labels