Child pages
  • 2014-07-11
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Open Onderwijsdata Google Hangout sessie 11 juli 2014


Aanwezig

Tom Kuipers (UvA)

Peter Havekes (Avans)

Mark de Jong (Hs Leiden/ InHolland)

Frans Ward (SURFnet)

Kirsten Veelo (SURFnet)

Afwezig

Jacqueline Kok (Hs Leiden)

 

1) Evaluatie API, libraries en demo-app

Bij de UvA/ HvA is een proof of concept API + app ontwikkelt op basis van de libraries/ API van het project. Tom geeft aan dat de projectresultaten goed voldoen. De uitdaging ligt bij organisatie, zoals aanbieders van data op een generieke manier laten werken.

HS Leiden en Avans willen komende periode stappen zetten voor het omschrijven van bestaande dataformaten naar de standaard zoals is afgesproken binnen dit project.

 

2) Vervolgstappen

 Transformatielaag

Er is behoefte aan een centrale transformatielaag, die helpt bij het omschrijven, koppelen en publiceren van data en identities van de verschillende instellingen naar de afgeproken standaarden, saml en oauth. Voorbeelden:

http://apigee.com

http://wso2.com/

http://www.mulesoft.org/

http://www.redhat.com/products/jbossenterprisemiddleware/fuse/

AP: SURFnet gaat onderzoeken hoe we zo'n transformatielaag kunnen ontwikkelen/ aanbieden.


Osiris

Hs Leiden en EUR willen data vanuit Osiris gebruiken. Gaan de webservices van Osiris deze data direct beschikbaar stellen of moeten er een laag tussen gezet worden? Vanuit welke interface worden de API-keys beschikbaar gesteld? Deze vraag voorleggen aan Paul  van der Lee van CACI.

AP: SN neemt contact op met CACI

 
Website

De voorbeeldimplementatie, white-label app en libraries worden gepubliceerd op een nieuw te ontwikkelen website (openonderwijsapi.nl). Deze website geeft informatie over de resultaten van ons project, de doelgroep is twee-ledig: data-aanbieders, onwtikkelaars die data willen gebruiken voor (mobiele) clients.

 
Workshop

Er wordt in het najaar een workshop georganiseerd. Voor ontwikkelaars, of juist voor mensen die dit aanbieden, dus voor een breder publiek.


Volgende bijeenkomst

Eind september komen we opnieuw bij elkaar om de laatste stand van zaken te bespreken.

  • No labels