Child pages
 • 2015-03-30
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Overleg werkgroep Open Onderwijs API

 

Datum

30 maart 2015

 

Locatie

SURFnet, Utrecht

 

Aanwezig

 • Ariane Goossens (Edustandaard, SURFmarket)
 • Peter Havekes (Avans Hogeschool)
 • Patrick Honing (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Mark de Jong (Hogeschool Inholland)
 • Tom Kuipers (Universiteit van Amsterdam)
 • Johannes Maas (Finalist)
 • Thomas Neuteboom (StuComm)
 • Kirsten Veelo (SURFnet)
 • William Viveen (StuComm)
 • Frans Ward (SURFnet)

 

Afgemeld

 • Bram Enning (Studiekeuze123)
 • Niels Kregting (Hogeschool Arnhem Nijmegen)
 • Jaqueline Kok (Hogeschool Leiden)
 • Hans Lasschuit (Zuyd Hogeschool)

Agenda

  1. Welkom & kennismaking

  2. Waar staan we nu? Waar gaan we aan werken in 2015?

  3. API standaard

  4. Aansluiting databronnen

  5. Afsluiting

 

1. Welkom & kennismaking

 

We doen een statusrondje en verwelkomen nieuwe werkgroepleden Ariane Goossens van Edustandaard, Johannes Maas van Finalist en William Viveen en Thomas Neuteboom van StuComm.

 

2. Waar staan we nu? Waar gaan we aan werken in 2015?

 

Johannes Maas vertelt over Zuydnet portaal en de implementatie van de Open Onderwijs API standaard. Zij maken gebruik van een integratielaag die de Open Onderwijs API ondersteunt. De standaard zoals nu is beschreven voldoet niet volledig, niet alle databehoeftes worden ondersteund. Er is daarom een fork ontstaan, die ze nu weer zelf moeten onderhouden.

Ook de UvA heeft een API geïmplementeerd die gebaseerd is op de Open Onderwijs API standaard. Voor uitwisseling van OAuth keys is gebruik gemaakt van APIS, de open source tool ontwikkeld door SURFnet.

Er is behoefte aan het flexibel vragen stellen, feedback geven en suggesties inbrengen. Op de communitysite moet een mogelijkheid komen voor leden om feedback te geven op de API-standaard en change requests door te geven (openbaar, inloggen om feedback te geven). De feedback van UvA en Zuyd Hogeschool willen we doorspreken en verwerken in de API-standaard.

Vanuit het project Open Onderwijs API willen we toewerken naar een 1.0 versie en webservices met versiecontrole. Er moet een moment komen: dit is versie 1.0 en daarna gaan we versies ondersteunen en governance uitoefenen.

Daarnaast willen we binnen de werkgroep nadenken over een governance structuur. We hebben Github als code repository, maar we missen een instrument en regime om een beslissing te kunnen nemen, zoals een online stemmodule. De discussie kunnen we verplaatsen naar de werkgroep overleggen.

Voor het governance model kunnen we inspiratie opdoen bij de Edustandaard procedure. Daar wordt gewerkt met een strategische laag, tactische laag en werkgroepen. Als er veranderingen komen moet er een wijziging worden ingestuurd. Peter Havekes komt met de suggestie om te kijken naar het code review model.

 

 3. API standaard

Wees duidelijk over het doel van de Open Onderwijs API. Wat is de scope van het project Open Onderwijs API? Wat zijn de generieke behoeftes/ datasets?

Uiteindelijk willen we ongeveer hetzelfde, we moeten de gemeenschappelijke deler vinden.

De meerwaarde zou kunnen zitten in het interoperabel maken van third-party applicaties die door verschillende instellingen worden gebruikt. Basisset: calls die te maken hebben met het datagebruik over instellingsgrenzen heen? Welke databehoeften horen daarbij? Er is aan het begin van het project nagedacht over de datatypes die ondersteund moeten worden door de Open Onderwijs API.

Wat doe je met uitzonderingen? Wat behoort wel/ niet bij de basis? We kunnen architectuurafspraken maken en daarin meenemen: hoe gaan we om met andere behoeftes, komt er een superset voor te specifieke behoeftes?

Als je de extensie uitbreidt, dan moet de code worden teruggedoneerd.

We kunnen ook een ontwikkelstraat neerzetten, een OTAP. Deze functionaliteit zit in Github, maar nu is alles nog developerstatus. Er is al een referentieapplicatie die echte data gaat ontsluiten (o.a. geanonimiseerde data van Leiden). Vanuit een demo wordt versie 1.0 uitgeserveerd. De versie in ontwikkeling kunnen we exposen via dit platform. Zo’n demo/ referentie omgeving is randvoorwaardelijk voor een hackaton. 

 

 4. Aansluiting databronnen

 

Connectoren voor het aansluiten van databronnen is een verantwoordelijkheid van de instelling, het wordt lastig om gemeenschappelijke connectoren te ontwikkelen en te delen. Welke connectoren lenen zich hiervoor? Kijken naar generieke databehoeften.

Er is onderzoek gedaan naar WSO2 als API-manager laag. Peter Havekes gaat kijken naar de bruikbaarheid van WSO2 voor Avans Hogeschool.

We kunnen op zoek gaan naar gezamenlijke consensus over functionele eisen voor API manager, zoals versioning, key-beheer, koppeling, developer keys. Maar willen we dit onderwerp oppakken binnen de werkgroep? 

 

5. Afsluiting

 

Er is een nieuwe community website in ontwikkeling, deze wordt binnenkort gedeeld met de werkgroep. Op basis van het werkgroepoverleg komt er een plan van aanpak voor de werkgroep in 2015.

We spreken af dat we dit jaar 4 keer fysiek bijeenkomen.  

 

Volgende bijeenkomst & locatie

 

Maandag 15 juni 2015 van 10-12 uur bij SURFnet in Utrecht

 

Mogelijke agendapunten:

 • Technische zaken toelichten en besluiten nemen
 • (- API manager)
 • Generieke databehoeften 
 • Governance voorbeelden MediaMosa/ OpenConext -> Frans/ Johannes
 • Zijn er voorbeelden van interoperabiliteit bij instellingen? 
 • No labels