version: 1.0

history:

2009-07-07

1.0

Download .XSD

For reference to current version use http://purl.org/REP/standards/dai-extension.xsd

This DAI extension is made to extend the MODS metadata scheme with the Digital Author Identifier.
For examples how to use this extension in combination with MODS see: Use of MODS

The schema below is the DAI-extension.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsd:schema
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns="info:eu-repo/dai"
 targetNamespace="info:eu-repo/dai"
 elementFormDefault="qualified"
 attributeFormDefault="unqualified">
 <xsd:import
  namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
  schemaLocation="http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/>
 <xsd:element name="daiList" type="daiListType"/>
 <xsd:complexType name="daiListType">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element
    name="identifier"
    type="identifierType"
    minOccurs="1"
    maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
 <xsd:complexType
  name="identifierType">
  <xsd:simpleContent>

   <xsd:extension
    base="xsd:anyURI">
    <xsd:attribute
     name="IDref"
     type="xsd:IDREF"
     use="required"/>
    <xsd:attribute
     name="authority"
     type="xsd:string"
     use="optional" />
   </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
 </xsd:complexType>
</xsd:schema>

2 Comments

 1. Unknown User (maurice)

  PURL BROKEN LINK! Unacceptable! Please fix ASAP! 

  thanks to:

  Van: Joke Pol joke.pol@dans.knaw.nl
  Verzonden: dinsdag 12 juni 2012 11:41
  Aan: Vanderfeesten, Maurice
  Onderwerp: DAI-extension - XSD link gebroken

  Hallo Maurice

  Een ander onderwerp dan waar we tot nu toe contact over hebben gehad (EJME), maar ik zie je naam ophttp://wiki.surf.nl/display/standards/DAI-extension

  Daarop staat o.a:
  For reference to current version use http://purl.org/REP/standards/dai-extension.xsd

  Maar die link is sinds een uur of 10 vanmorgen gebroken. Is dit snel weer hersteld of moet ik een work around verzinnen?

  Met vriendelijke groet,
  Joke Pol

  Ontwikkelaar
  +31(0)6 201 055 18
  joke.pol@dans.knaw.nl

 2. Unknown User (maurice)

  Van: Jeroen Hamers [mailto:J.Hamers@kennisnet.nl]
  Verzonden: donderdag 14 juni 2012 13:23
  Aan: Vanderfeesten, Maurice
  CC: Liagre Böhl, Frans de; Henk Nijstad
  Onderwerp: RE: DAI-extension - XSD link gebroken

  Volgens mij zou het volgende gedaan moeten worden:

  Als de melding binnen komt bij EduStandaard via info@EduStandaard.nl, dan:

  1. Moet bekeken worden of het een standaard betreft die in beheer is bij ES. Als dit niet het geval is kan ES eventueel nog opzoeken bij wie de standaard wel in beheer is (als dit niet teveel uitzoekwerk betekent) en vervolgens dit opnemen in het antwoord aan de indienen.
  2. Als de afspraak wel in beheer is bij ES, moet gekeken worden of de documentatie voldoende informatie bevat om de bug op te lossen en wie het kan oplossen. Als de bug kan worden opgelost moet dit zo snel mogelijk worden gedaan. De bug, inclusief de wijzigingen en de handelingen die moesten worden uitgevoerd om de wijziging te bewerkstelligen moeten worden vastgelegd en gezamenlijk bij de documentatie van de betreffende afspraak publiek worden ontsloten.
  3. Als de bug niet eenvoudig kan worden verholpen, bijvoorbeeld omdat er meerdere oplossingen mogelijk zijn met bepaalde consequenties voor implementerende partijen, of omdat de oorzaak van de bug onduidelijk is, of omdat de documentatie onvoldoende informatie bevat of omdat de techniek het onmogelijk maakt om de bug eenvoudig te verhelpen, dan moet het probleem aan de werkgroep worden voorgelegd en/of eventueel expert advies worden ingewonnen. De indiener van de bug moet hiervan op de hoogte worden gesteld en de bug moet, met de status “in behandeling” bij de standaard worden vermeld, eventueel met een mogelijke tijdelijke work-around.

  In dit geval is de afspraak (nog) niet in beheer bij ES. Het advies van ES aan de indiener zou zijn om op zoek te gaan naar de eigenaar van de afspraak (iemand van de DAI werkgroep, http://wiki.surf.nl/display/standards/DAI+working+group) of de eigenaar van de purl (iemand van SURF, WISH-NL http://wiki.surf.nl/display/standards/WISH). Had de afspraak wel in beheer van ES geweest dan zou ES degene opzoeken die de Purl beheert, deze laten wijzigen en een korte beschrijving van deze wijziging, met datum, op de site zetten.

  Ik hoop dat dit voldoende antwoord is op jouw vraag.

  Groetjes,

  Jeroen