Child pages
  • LORElom Specificatie
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze pagina bevat de afspraak over de LOREnet metadata afspraak. Deze afspraak is een toepassingsprofiel van de IEEE LOMv1.0 metadatastandaard. In de LOREnet metadata afspraak is een selectie van 7 IEEE LOM elementen verplicht gesteld en 19 elementen aanbevolen. De overige velden zijn optioneel. Deze richtlijn is tot stand gekomen samen met stichting Kennisnet, Stichting SURF, Digitale Universiteit en de in LOREnet aangesloten onderwijsinstellingen.

Deze informatie is bedoeld voor die partijen welke deze richtlijn willen gaan toepassen in hun deelname aan LOREnet of HBO-Kennisbank.

Het onderstaande heeft de status CONCEPT, is onvolledig en zal in de komende dagen nog verder worden uitgebreid. Het wordt daarom op dit moment sterk afgeraden wijzigingen of ontwikkelingen te baseren op het onderstaande.

Verplichte velden

Hieronder staat een uitwerking van de verplichte velden van de LOREnet metadata afspraak. De selectie op het verplicht zijn van velden is gemaakt op het minimale aantal velden wat noodzakelijk is om LOREnet technisch te laten werken.

1. General

1.1 Identifier

1.1.1 Catalog

Element

Catalog

Metanaam

catalog

Xpath

/lom/general/identifier/catalog

Beschrijving

De naam of aanduiding van repository of instelling

Coderingstandaard

ISO/IEC 10646-1:2000

Wijze van codering

Schemanaam

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

1000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<catalog>surffoundation</catalog>

1.1.2 Entry

Element

Entry

Metanaam

entry

Xpath

/lom/general/identifier/entry

Beschrijving

De unieke waarde van de identificatiecode binnen de repsoitory of instelling.

Coderingstandaard

ISO/IEC 10646-1:2000

Wijze van codering

Geldige codering volgens de gekozen schemanaam in veld 1.1.1.

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

1000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<entry>example-123456789-1</entry>

1.2 Title

Element

Title

Metanaam

title

Xpath

/lom/general/title

Beschrijving

Naam van het leermiddel.

Coderingstandaard

Vrij in te vullen

Wijze van codering

Titel

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

1000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

Indien er een subtitel aanwezig is kan deze eveneens in dit veld worden opgenomen.

<title>
  <string language="en">This is a title</string>
</title>

3 Meta-metadata

3.3 Metadata schema

Element

Metadata schema

Metanaam

metadataSchema

Xpath

/lom/general/metaMetadata/metadataSchema

Beschrijving

De identificatie van het metadataschema

Coderingstandaard

LORELOMv2.0

Wijze van codering

Vast naam voor het gebruikte Metadataschema

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

De inhoud van dit veld is hoofdletter gevoelig

<metadataSchema>LOMv1.0</metadataSchema>

4 Technical

4.3 Location

Element

Location

Metanaam

location

Xpath

/lom/technical/location

Beschrijving

De locatie (binnen of buiten de repository) waar zich het leermiddel bevindt

Coderingstandaard

RFC2396

Wijze van codering

De URL van het object.

Type veld

URI

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

ja

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<location>http://example.org/file.abc</location>

6 Rights

6.1 Cost

Element

Cost

Metanaam

cost

Xpath

/lom/rights/cost

Beschrijving

In dit element wordt aangegeven of aan het gebruik van de educatieve content kosten zijn verbonden.

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

Enkelvoudige keuze "yes" of "no".

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

ja

Opmerking

De omvang van de kosten wordt niet vermeld. Het vocabulaire van IEEE LOM voor dit element omvat twee waarden: "ja" en "nee".
Het businessmodel om eventuele kosten te bepalen moet nog worden vastgesteld.

Vocabulaire

Toelichting

yes

Aan het gebruik van de educatieve content zijn kosten verbonden.

no

Aan het gebruik van de educatieve content zijn geen kosten verbonden.

<cost>no</cost>

6.2 Copyright and Other Restrictions

Element

Copyright and Other Restrictions

Metanaam

copyrightAndOtherRestrictions

Xpath

/lom/rights/copyrightAndOtherRestrictions

Beschrijving

In dit element wordt aangegeven of het gebruik van de educatieve content auteursrechtelijk beschermd is, dan wel of andere beperkingen van toepassing zijn zoals een Creative Commons licentie.

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

Meervoudige keuze

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

ja

Vocabulaire

ja

Opmerking

In dit veld wordt of wel aangegeven of er wel of geen rechten op het leermiddel gelden door een "yes" of "no" waarbij bij de optie "yes" de exacte licentie beschrijving in het veld 6.3 description op genomen kan worden. Of het veld bevat de code van de creative commons licentie waarmee de juiste licentie tekst bij creative commons opgehaald kan worden.

Vocabulaire

Toelichting

yes

Het gebruik van de educatieve content is auteursrechtelijk beschermd.

no

De educatieve content is vrij te gebruiken.

by

De CC licentie voor bronvermelding.

by-sa

De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel alleen in ongewijzigde vorm hergebruikt mag worden.

by-nd

De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel niet gebruikt mag worden voor het maken van hiervan afgeleid materiaal

by-nc

De CC licentie voor bronvermelding met de restrictie dat het leermiddel niet gebruikt mag worden met een commercieel doel.

by-nc-sa

De CC licentie voor bronvermelding met de combinatie van beperking op ongewijzigd en niet commercieel gebruik.

by-nc-nd

De CC licentie voor bronvermelding met de combinatie van beperkingen op afgeleid werk en niet commercieel gebruik.

<copyrightAndOtherRestrictions>cc-by</copyrightAndOtherRestrictions>

Aanbevolen velden

Hieronder staat een uitwerking van de verplichte velden van de LOREnet metadata afspraak.

1 General

1.3 Language

Element

Language

Metanaam

language

Xpath

{{/lom/general/language

Beschrijving

De primaire natuurlijke taal die in de educatieve content wordt gebruikt om met de gebruiker te communiceren.

Coderingstandaard

ISO 639-1 (taalcode)

Wijze van codering

ISO taalcode in onderkastletters.

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

10

Meervoudige keuze

Ja

Vocabulaire

Ja, alle waarden uit ISO 639-1

Opmerking

Als de educatieve content geen linguïstische eigenschappen bezit (bijvoorbeeld een afbeelding), dan is de waarde voor dit data-element: "x-none".

Vocabulaire (voorbeelden)

Toelichting

ar

Arabisch

de

Duits

en

Engels

es

Spaans

fr

Frans

fy

Fries

la

Latijn

nl

Nederlands

x-none

Geen taal gespecifieerd

<language>en</language>

1.4 Description

Element

Description

Metanaam

description

Xpath

/lom/general/description

Beschrijving

Een tekstuele omschrijving van de inhoud van het leermiddel.

Coderingstandaard

Vrij in te vullen.

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

2000

Meervoudige keuze

ja, 10x

Vocabulaire

nee

Opmerking

Deze beschrijving bevat een omschrijving van het leermiddel in vrije tekst en zal de zoeker een waarde oordeel over het leermiddel moeten kunnen laten vormen. Dit is tevens de voornaamste ingang voor indexering van de zoekmachine.

<description>
  <string language="en">This is a description</string>
</description>

1.5 Keyword

Element

Keyword

Metanaam

keyword

Xpath

/lom/general/keyword

Beschrijving

Trefwoorden die de relevantie van het document aangeven.

Coderingstandaard

Vrij in te vullen.

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

2000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

Meerdere sleutelwoorden worden gescheiden door een komma.

<keyword>sleutelwoord</keyword>

2 Lifecycle

2.1 Version

Element

Version

Metanaam

version

Xpath

/lom/lifeCycle/version

Beschrijving

De versie aanduiding van het leermiddel.

Coderingstandaard

Vrij in te vullen.

Wijze van codering

Identificatie.

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

50

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

Dit kan zowel een cijfermatige als een beschrijvende codering zijn. Bijvoorbeeld ("en", "1.2.alpha"), ("nl", "voorlopige versie").

<version>1.2.alpha</version>

2.2 Status

Element

Status

Metanaam

status

Xpath

/lom/lifeCycle/status

Beschrijving

Indicatie van de status waarin het leermiddel zich bevind.

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

Meervoudige keuze

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

10

Meervoudige keuze

ja

Vocabulaire

ja

Opmerking

Status van het document zoals bv. concept, definitief.

Vocabulaire

Toelichting

draft

Indicatie voor een concept versie van het leermiddel.

final

Indicatie voor de definitieve versie van het leermiddel.

revised

Indicatie voor een aangepaste versie van het leermiddel.

unavailable

Indicatie dat het leermiddel zelf niet beschikbaar is.

<status>draft</status>

2.3 Contribute

2.3.1 Role

Element

Role

Metanaam

role

Xpath

/lom/lifeCycle/contribute/role

Beschrijving

De rol welke een persoon heeft in de bijdrage aan het leerobject.

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

Meervoudige keuze

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

10

Meervoudige keuze

ja

Vocabulaire

ja

Opmerking

Slechts 2 waarden van de oorspronkelijke vocabulaire worden in LOREnet gebruikt.

Vocabulaire

Toelichting

author

De auteur van het Leerobject.

publisher

De instelling of persoon die het object uitgegeven heeft.

<role>author</role>

2.3.2 Entity

Element

Entity

Metanaam

entity

Xpath

/lom/lifeCycle/contribute/entity

Beschrijving

Naam van de instelling of persoon.

Coderingstandaard

RFC 2426

Wijze van codering

VCard

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

1000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<entity>BEGIN:VCARD\nFN:Joe Friday\nTEL:+1-919-555-7878\nTITLE:Area Administrator\,Assistant\nEMAIL\;TYPE=INTERN\nET:jfriday@host.com\nEND:VCARD\n</entity>

2.3.3 Date

Element

Date

Metanaam

date

Xpath

/lom/lifeCycle/contribute/date

Beschrijving

Datum waarop de bijdrage is gepubliceerd.

Coderingstandaard

ISO 8601:2004

Wijze van codering

yyyy-MM-ddThh:mm:ss

Type veld

DateTime

Aantal posities

19

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

Machine readable.

<date>2009-02-18T09:55:31</date>

4 Technical

4.1 Format

Element

Format

Metanaam

format

Xpath

/lom/technical/format

Beschrijving

De technische datatypen van (alle componenten van) de leermiddelen.

Coderingstandaard

MIME-typen gebaseerd op IANA-registratie (zie RFC2048:1996) of de waarde "non-digital".

Wijze van codering

Naam van het format volgens coderingstandaard.

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

500

Meervoudige keuze

ja

Vocabulaire

ja

Opmerking

Met dit element kan worden bepaald welke software toegang geeft tot het leermiddel. De waarde "non-digital" is bedoeld voor verwijzingen naar niet-digitale content.

Vocabulaire (voorbeelden)

non-digital

sdp

midi

x-wmf

application/base64

smil

mp3

model/vrml

binary

uue

mpeg

text/html

java

x-compressed

x-pn-realaudio

plain

macbinhex40

x-gzip-compressed

x-pn-realaudio-plugin

richtext

msexcel

x-pn-realmedia

x-wav

xml

msword

x-shockwave-flash

image/bmp

video/avi

pdf

x-stuffit

gif

x-pn-realvideo

postscript

x-zip-compressed

jpeg

x-pn-realvideo-plugin

ppt

zip

png

quicktime

rtf

audio/basic

tiff

<format>text/html</format>

5 Educational

5.2 Learning Resource Type

Element

Learning Resource Type

Metanaam

learningResourceType

Xpath

/lom/Educational/learningResourceType

Beschrijving

Specificatie van het soort leermateriaal in relatie tot gebruik in de onderwijspraktijk.

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

Geordende lijst in volgorde van belangrijkheid.

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

ja, 10x

Vocabulaire

ja

Opmerking

-

Vocabulaire

Toelichting

exercise

Zelfstandig te doorlopen oefening.

simulation

Leermateriaal waarbij een aantal variabelen kunnen worden ingesteld dan wel gewijzigd, waardoor een bepaald effect optreedt waar de lerende van leert. Met als doel de gebruiker te stimuleren om te verkennen.

questionaire

Vragenlijst et open en/of multiple choice vragen.

diagram

Een diagram

figure

Een plaatje

graph

Een grafiek

index

Een inhoudsopgave of index

slide

Diavoorstelling (bv. Powerpoint)

table

Een tabel

narrative text

Een verhaal

exam

Een examen/toets

experiment

Een experiment

problem statement

Een probleemstelling

<learningResourceType>narrative text</learningResourceType>

5.6 Context

Element

Context

Metanaam

context

Xpath

/lom/educational/context

Beschrijving

De omgeving waarin het leren en gebruik van de educatieve content voornamelijk zou moeten plaatsvinden.

Coderingstandaard

Vrij in te vullen.

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

2000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<context>plenary</context>

6 Rights

6.1 Description

Element

Description

Metanaam

description

Xpath

/lom/rights/description

Beschrijving

De daadwerkelijke licentie tekst zoals deze door de eigenaar in het document gebruikt wordt.

Coderingstandaard

Vrije tekst

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

1000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

Deze kan de link naar de juiste CC licentie zijn of bevatten.

<description>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</description>

7 Relations

7.1 Kind

Element

Kind

Metanaam

kind

Xpath

/lom/relation/kind

Beschrijving

Bij herpublicatie van een document staat hier de verwijzing naar het originele document welke in de restricties van CC is vermeld.

Coderingstandaard

Vrije tekst

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

1000

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<kind>http://example.org/original.abc</kind>

7.2 Resource

7.2.1 Identifier

7.2.1.1 Catalog

Element

Catalog

Metanaam

catalog

Xpath

/lom/relation/resource/identifier/catalog

Beschrijving

Bij herpublicatie van een document staat hier de verwijzing naar oorspronkelijke catalog van het object zoals vermeld bij de verwijzing in de CC licentie.

Coderingstandaard

Vrije tekst

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<catalog>surffoundation</catalog>
7.2.1.2 Entry

Element

Entry

Metanaam

entry

Xpath

/lom/relation/resource/identifier/entry

Beschrijving

Bij herpublicatie van een document staat hier de verwijzing naar oorspronkelijke catalog entry van het object zoals vermeld bij de verwijzing in de CC licentie.

Coderingstandaard

Vrije tekst

Wijze van codering

Omschrijving

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

nee

Opmerking

-

<entry>example-123456789-0</entry>

9 Classification

9.1 Purpose

Element

Purpose

Metanaam

purpose

Xpath

/lom/classification/purpose

Beschrijving

De doel waarvoor taxonomie gebruikt wordt.

Coderingstandaard

Vrij in te vullen.

Wijze van codering

Naam vakgebied

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

N.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

ja

Opmerking

-

Vocabulaire

Toelichting

discipline

Dit veld geeft aan dat de entries van 9.2.2 Taxon de vakgebieden zijn waarvoor het leermiddel bedoeld is. Hiermee worden leermiddelen onderwijsinstelling overstijgend, per domein, doorzoekbaar.

<purpose>dicipline</purpose>

9.2 Taxon Path

9.2.1 Source

Element

Source

Metanaam

source

Xpath

/lom/classification/taxonPath/source

Beschrijving

De indicatie dat hoofdgroeperingen van de Nederlandse Basis Classificatie gebruikt worden.

Coderingstandaard

vrij

Wijze van codering

De identificatie van taxonomie

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

ja

Opmerking

-

Vocabulaire

Toelichting

NBC

Hoofdgroepen van de Nederlandse Basis Classificatie

<source>NBC</source>

9.2.2 Taxon

9.2.2.1 Id

Element

Id

Metanaam

id

Xpath

/lom/classification/taxonPath/taxon/id

Beschrijving

De identificatie van de hoofdgroepen binnen de NBC

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

De identificatie van het vakgebied

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

ja

Opmerking

-

Vocabulaire

Toelichting

1

Identificatie code voor Algemene werken

2

Identificatie code voor Wetenschap en cultuur

5

Identificatie code voor Communicatiewetenschap

6

Identificatie code voor Documentaire informatie

8

Identificatie code voor Filosofie

10

Identificatie code voor Geesteswetenschappen

11

Identificatie code voor Theologie en godsdienstwetenschap

15

Identificatie code voor Geschiedenis

17

Identificatie code voor Algemene taalwetenschappen, algemene literatuurwetenschap

18

Identificatie code voor Talen

20

Identificatie code voor Kunstwetenschappen

21

Identificatie code voor Schilderkunst

24

Identificatie code voor Theaterwetenschap en muziekwetenschap

30

Identificatie code voor Exacte wetenschappen

31

Identificatie code voor Wiskunde

33

Identificatie code voor Natuurkunde

35

Identificatie code voor Scheikunde

38

Identificatie code voor Aardwetenschappen

39

Identificatie code voor Astronomie

42

Identificatie code voor Biologie

43

Identificatie code voor Milieukunde

44

Identificatie code voor Geneeskunde

46

Identificatie code voor Diergeneeskunde

48

Identificatie code voor Landbouwwetenschappen

49

Identificatie code voor Huishoudkunde

50

Identificatie code voor Technische wetenschappen

51

Identificatie code voor Materiaalkunde

52

Identificatie code voor Werktuigbouwkunde

53

Identificatie code voor Elektrotechniek

54

Identificatie code voor Informatica

55

Identificatie code voor Verkeerstechniek, vervoerstechniek

56

Identificatie code voor Civiele techniek, bouwkunde

57

Identificatie code voor Mijnbouwkunde

58

Identificatie code voor Procestechnologie

70

Identificatie code voor Sociale wetenschappen

71

Identificatie code voor Sociologie

73

Identificatie code voor Culturele antropologie

74

Identificatie code voor Geografie, sociale geografie

76

Identificatie code voor Recreatie, vrijetijdsbesteding

77

Identificatie code voor Psychologie

79

Identificatie code voor Andragologie

80

Identificatie code voor Pedagogiek

81

Identificatie code voor Onderwijs

83

Identificatie code voor Economie

85

Identificatie code voor Bedrijfskunde, organisatiekunde

86

Identificatie code voor Recht

88

Identificatie code voor Bestuurskunde

89

Identificatie code voor Politicologie

<id>1</>
9.2.2.1 Entry

Element

Entry

Metanaam

entry

Xpath

/lom/classification/taxonPath/taxon/entry

Beschrijving

De beschrijving zoals opgenomen in de hoofdindeling van de NBC.

Coderingstandaard

Vocabulaire

Wijze van codering

De naam van het vakgebied

Type veld

Tekenreeks

Aantal posities

n.v.t.

Meervoudige keuze

nee

Vocabulaire

ja

Opmerking

-

Vocabulaire

Toelichting

general

NBC hoofdgroep 1

science

NBC hoofdgroep 2

communication

{NBC hoofdgroep 5

documentary

NBC hoofdgroep 6

philosophy

NBC hoofdgroep 8

humanities

NBC hoofdgroep 10

theology

NBC hoofdgroep 11

history

NBC hoofdgroep 15

linguistics

NBC hoofdgroep 17

languages

NBC hoofdgroep 18

art

NBC hoofdgroep 20

art

NBC hoofdgroep 21

dramaturgy

NBC hoofdgroep 24

exact

NBC hoofdgroep 30

mathematics

NBC hoofdgroep 31

physics

NBC hoofdgroep 33

chemistry

NBC hoofdgroep 35

earth

NBC hoofdgroep 38

astronomy

NBC hoofdgroep 39

biology

NBC hoofdgroep 42

environmental

NBC hoofdgroep 43

medicine

NBC hoofdgroep 44

veterinary

NBC hoofdgroep 46

agricultural

NBC hoofdgroep 48

domestic

NBC hoofdgroep 49

technical

NBC hoofdgroep 50

materials

NBC hoofdgroep 51

mechanical

NBC hoofdgroep 52

electrotechnology

NBC hoofdgroep 53

computer

NBC hoofdgroep 54

traffic

NBC hoofdgroep 55

civil

NBC hoofdgroep 56

mining

NBC hoofdgroep 57

process

NBC hoofdgroep 58

social

NBC hoofdgroep 70

sociology

NBC hoofdgroep 71

cultural

NBC hoofdgroep 73

(human)

NBC hoofdgroep 74

recreation

NBC hoofdgroep 76

psychology

NBC hoofdgroep 77

andragology

NBC hoofdgroep 79

pedagogy

NBC hoofdgroep 80

education

NBC hoofdgroep 81

economics

NBC hoofdgroep 83

business

NBC hoofdgroep 85

law

NBC hoofdgroep 86

social

NBC hoofdgroep 88

political

NBC hoofdgroep 89

<entry>general</entry>

Help

Voor elk metadata-element dat wordt beschreven in paragraaf , wordt een formele omschrijving gegeven. De beschrijving bevat de volgende vaste items:

Element

De naam van het element. Voor de term element wordt ook wel de term veld gebruikt. In dit document zijn deze termen vrij uitwisselbaar. De term veld is database jargon, de term element is XML jargon.

Metanaam

De naam van het element zoals die wordt gebruikt in de metadata.

Xpath

Het pad van het element in de XML

Beschrijving

Een beknopte eenduidige omschrijving van het element.

Coderingstandaard

Hier wordt vermeld of de codering is gebaseerd op een algemeen erkende standaard (bijv. ISO-coderingen). In andere gevallen wordt aangegeven of de keuze beperkt is tot een vocabulaire of dat de invulling van het element vrij is.

Wijze van codering

Hier wordt beschreven hoe de inhoud van de metadata wordt gevuld.

Type veld

Hier wordt aangegeven met welke tekens de inhoud van de metadata wordt gevuld. In de meeste gevallen is dit 'Tekenreeks' (voor tekst), soms 'Numeriek'.

Aantal posities

Het aantal posities dat voor de inhoud kan worden gebruikt. Dit is het kleinst toegestane maximum. Dus meer mag, maar een applicatie mag op dit aantal posities de tekst afbreken.

Meervoudige keuze

Hier wordt aangegeven of een element vaker aan een bron kan worden toegevoegd. Indien van toepassing wordt hierbij het kleinst toegestane maximum aantal keer vermeld. Voor alle elementen waar een meervoudige keuze mogelijk is, geldt dat het element tenminste één keer moet voorkomen om aan de standaard te voldoen.

Vocabulaire

In veel gevallen moet de inhoud afkomstig zijn uit een vooraf vastgestelde lijst met namen of codes. Dit noemen we het vocabulaire. De toegestane termen worden in een afzonderlijke tabel vermeld.

Opmerking

Hier wordt zonodig een toelichting op het element gegeven.

Indien het metadata element een vocabulaire heeft zal deze nader worden gespecificeerd met de volgende items:

Vocabulaire

Toelichting

Vocabulaire item 1

Definitie/toelichting vocabulaire item 1

Vocabulaire item 2

Definitie/toelichting vocabulaire item 2

  • No labels