De metis_oai webservice


Resultaattypes
Onderstaande types output worden ondersteund:
01 - artikel (genre = article)
02 - boek (genre = book)
03 - boekdeel / hoofdstuk (genre = bookPart)
05 - boekbespreking (relatedItem: tijdschrift, genre = bookReview)
06 - tijdschriftredactie / refereeschap (genre = contributionToPeriodical)
07 - intern rapport (genre = report)
08 - extern rapport (genre = report)
10 - annotatie (genre = annotation)
11 - artikel in bundel (genre = conferencePaper)
20 - dissertatie (genre = doctoralThesis)
30 - octrooi (genre = patent)
40 - voordracht (genre = lecture)

Mapping tussen de Metis tabellen en de didl / mods elementen
De elementen in het xml document zijn sterk genest. Om de mapping leesbaar te houden wordt steeds eerst een deel van de structuur van het xml document getoond. Vervolgens toont de tabel de mapping tussen de verschillende elementen en de kolommen in de Metis-tabellen. 

XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

identifier

resultaten.volgnummer

Voorafgegaan door een vaste tekst die de oorsprong identificeert

alle

datestamp

resultaten.mutatiedatum_2
indien leeg:
resultaten.mutatiedatum
indien leeg:
resultaten.invoerdatum

 

alle 

XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

dii:identifier

resultaten.volgnummer

Voorafgegaan door de vaste tekst 'URN:NBN:NL:' + het NTAnummer van de universiteit + de vaste tekst 'METIS'

alle

dcterms:modified

resultaten.mutatiedatum_2
indien leeg:
resultaten.mutatiedatum

dit element kan dus leeg zijn; optie: toon invoerdatum indien beide mutatiedata leeg zijn, zoals bij de datestamp

alle

didl:Resource, attribuut ref

metis_config.paramvalue &
resultaten.volgnummer

waar paramname = 'APA-URL'
geconcateneerd met packagenaam en
volgnummer

alle 

 

XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

mods:title

resultaten.titel

 

alle behalve 10

mods:title

resultaten.titel_bijdrage

 

10

Mods:partNumber

Resultaten.datum

 

10

mods:genre

resultaten.code_output

genre bepaald a.d.h.v. de kolom; zie voor lijst van mogelijke genres:
http://www.loc.gov/marc/sourcecode/genre/genrelist.html

alle

Niet getoond in bovenstaand figuur:

 

 

 

mods:identifier

resultaten.id_nummer

indien aanwezig, getoond direct onder het element mods:titleInfo

10 en 20 


XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

mods:name type="personal"
attribuut ID=

resultaten.volgnummer
&
producent.rang

opgebouwde tekst: "aut"volgnummer-rang; vb. aut100078-1

alle

mods:namePart type=given

medewerker.vlt

 

alle

mods:namePart type=family

medewerker.naam,
medewerker.vv

 

alle

mods:affiliation

organisatiedeel.naam

 

alle

mods:roleTerm

resultaten.code_output

rol bepaald a.d.h.v. deze kolom; zie voor mogelijke rollen: http://www.loc.gov/marc/sourcecode/relator/relatorlist.html

alle

Niet getoond in bovenstaand figuur:

 

 

 

mods:name type="corporate"

 

 

 

mods:namePart

resultaten.gebeurtenis

 

07, 08

mods:namePart

resultaten.naam_instelling_ondz

 

10

mods:namePart

organisatiedeel.naam

met code_organisatie='00000000'

20

mods:roleTerm

resultaten.code_output

rol bepaald a.d.h.v. deze kolom; zie voor mogelijke rollen: http://www.loc.gov/marc/sourcecode/relator/relatorlist.html

07, 08,
10, 20

mods:name type="conference"

 

 

 

mods:namePart

resultaten.gebeurtenis

 

11

mods:namePart type="date"

resultaten.datum

 

11

mods:namePart type="date"

resultaten.datum_2

 

1

XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

mods:abstract

document.document

 

alle

mods:title

tijdschrift.naam_tijdschrift

05: indien gepubliceerd in een tijdschrift

01, 05, 06, 10, 11

mods:title

resultaten.titel_bijdrage

05 en 11 binnen een ander element "mods:relatedItem", dan bovenstaande titel

03, 05, 11

mods:title

resultaten.gebeurtenis

 

40

 

 

 

 

mods:placeTerm

resultaten.plaats_v_uitgifte

 

01, 02, 05, 08, 11, 20, 40

mods:publisher

resultaten.uitgever

 

 

mods:dateIssued

resultaten.jaar_uitgave

 

01, 02, 05, 06, 08, 10, 11, 20, 40

 

 

 

 

mods:detail type=volume

 

 

 

mods:number

resultaten.volume_nr

 

01, 05, 06, 10, 11

mods:detail type= issue

 

 

 

mods:number

resultaten.reeks_nr

 

01, 03, 05, 06, 10, 11

mods:total

resultaten.aantal_pagina

 

01, 05, 10, 11, 40

mods:start

resultaten.pagina_vanaf

 

01, 05, 10, 11

mods:end

resultaten.pagina_tm

 

 

mods:identifier type=uri

resultaten.isbn_nr

05: indien gepubliceerd in een boek

02, 03, 05, 08, 20

mods:identifier type=uri

tijdschrift.issn_nr

voor 03 en

01, 05, 06, 10, 11

mods:identifier type=uri invalid=yes

tijdschrift.issn_oud

 

 

Niet getoond in bovenstaand figuur:

 

 

 

mods:physicalDescription

 

 

 

mods:extent

resultaten.aantal_pagina

 

40Opmerking: voor 02, 08, 20 en 30 vallen de elementen niet onder <relatedItem>


 

XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

mods:topic

tablenaam.oms_tabelnaam

mogelijke tabellen: nbc, nabs, isn, jel, discipline

alle


 

XML-element

tabelnaam.kolomnaam

opmerkingen

types

dai:identifier
Idref=

resultaten.volgnummer
&
producent.rang

opgebouwde tekst: "aut"-volgnummer-rang

alle

dai:identifier

persoon.nta_nummer

 

 

 

 

 

 

mods:recordContentSource

organisatiedeel.naam

via voorkeursorganisatie van resultaten.id_gebruiker

alle

mods:recordCreationDate

resultaten.invoerdatum

 

 

mods:recordChangeDate

resultaten.mutatiedatum_2
indien leeg
resultaten.mutatiedatum

 

 

mods:recordIdentifier

resultaten.volgnummer

 

 

  • No labels