Dit zijn de afspraken die de WO en HBO instellingen maken m.b.t. het uitwisselen van informatie en het toepassen van standaarden.

Result, Person, Project, Organisational Unit

Afspraken over:

  • ?Metadata uitwisseling
  • Beschrijven van resultaten
  • Persistent toegankelijk houden van resultaten
  • Semantiek en vocabulaires
  • Namespaces schemas en versies van standaarden
  • No labels