Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit zijn de afspraken die de WO en HBO instellingen maken m.b.t. het uitwisselen van informatie en het toepassen van standaarden.

Result, Person, Project, Organisational Unit

Afspraken over:

  • ?Metadata uitwisseling
  • Beschrijven van resultaten
  • Persistent toegankelijk houden van resultaten
  • Semantiek en vocabulaires
  • Namespaces schemas en versies van standaarden
  • No labels