SURFconext kent een Adviesgroep waarmee SURF de ontwikkelingen met betrekking tot SURFconext bespreekt. De verslagen van deze Adviesgroep worden via deze pagina gepubliceerd. SURF is verantwoordelijk voor het faciliteren en voorbereiden van de bijeenkomsten van de Adviesgroep.

De adviesgroep komt op onregelmatige basis bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van alle op SURFconext aangesloten Identity Providers. Alle contactpersonen die bekend zijn bij SURF als zogenaamde 'SURFconext-verantwoordelijke' worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van de Adviesgroep.

Overzicht bijeenkomsten

SURFconext organiseert meerdere keren per jaar bijeenkomsten voor medewerkers van instellingen die met SURFconext te maken hebben. Kijk voor een overzicht van deze bijeenkomsten op deze pagina.


  • No labels