Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURFconext kent een Adviesgroep waarmee SURFnet de ontwikkelingen met betrekking tot SURFconext bespreekt. De verslagen van deze Adviesgroep worden via deze pagina gepubliceerd. SURFnet is verantwoordelijk voor het faciliteren en voorbereiden van de bijeenkomsten van de Adviesgroep.

De adviesgroep komt op onregelmatige basis bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van alle op SURFconext aangesloten Identity Providers. Alle contactpersonen die bekend zijn bij SURFnet als zogenaamde 'SURFconext-verantwoordelijke' worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van de Adviesgroep.

Overzicht bijeenkomsten

SURFconext organiseert meerdere keren per jaar bijeenkomsten voor medewerkers van instellingen die met SURFconext te maken hebben. Kijk voor een overzicht van deze bijeenkomsten op deze pagina.

 

  • No labels