CLARIAH, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities, is de Nederlandse bundeling van twee Europese projecten:

  1. CLARIN, Common Language Resources and Technology Infrastructure, en 
  2. DARIAH, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities.

CLARIN is een federatie van 'centres' en services voor taalwetenschappers. Het doel van CLARIN is het voor wetenschappers vereenvoudigen van toegang tot wereldwijde bronnen voor taalonderzoek.

SURFnet heeft een koppeling met CLARIN. Een op SURFconext aangesloten instelling die koppelt met CLARIN, krijgt met die ene koppeling, toegang tot alle op CLARIN aangesloten diensten.

De SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder van je instelling kan CLARIN-diensten vinden door in het SURFconext dashboard te zoeken op CLARIN:

De overeenkomst die de koppeling tussen SURFconext en CLARIN regelt kan hier worden ingezien.

Meer over CLARIAH, zie https://www.clariah.nl/ .

Los daarvan heeft CLARIN ERIC als juridisch verantwoordelijke partij getekend bij alle Europese federaties (SURFconext en alle Europese zusterfederaties): https://www.clarin.eu/content/pan-european-spf-agreement

CLARIN ERIC (met hoofdzetel bij de Universiteit Utrecht) heeft dus de SURFconext-overeenkomst getekend, waarin het verklaart verantwoordelijk om te gaan met de gegevens van de inloggende gebruikers. Een los contract tusssen CLARIN ERIC en een instelling is niet nodig.

AVG/GDPR en CLARIN

Aan de AVG/GDPR is gedacht. Aangezien het inloggen geïnitieerd wordt door een onderzoeker en het duidelijk is bij het inloggen via SURFconext welke attributen worden vrijgegeven (attribute release consent) valt dit onder 'informed consent'.

Toelichting

CLARIN wil als (non-profit) onderzoeksinfrastructuur laagdrempelige toegang bieden tot datasets en tools voor onderzoekers die niet open aangeboden kunnen worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld 'mediasuite' wat filmmateriaal voor onderzoek ter beschikking stelt. Een volledige lijst is hier te vinden: https://www.clarin.eu/content/easy-access-protected-resources

Attributen, Privacy en metadata

Het aantal attributen dat CLARIN opvraagt is beperkt. Zie hiervoor deze webpagina: https://www.clarin.eu/content/attributes-service-provider-federation


Service Providers op CLARIN houden zich aan hoge standaaren qua privacy. Ze zeggen allemaal toe zich aan de GEANT Data Protection Code of Conduct te houden: https://wiki.refeds.org/display/CODE/Data+Protection+Code+of+Conduct+Home


Op de SAML-metadata feed van CLARIN is te zien welke attributen de Service Providers ontvangen van een IdP via SURFconext in het veld 'md:RequestedAttribute': https://infra.clarin.eu/aai/prod_md_about_spf_sps.xml

CLARIN Knowledge Base

Zie deze pagina voor meer informatie over federatief inloggen gebruik makend van CLARIN diensten: https://help.clarin.eu/login-via-the-clarin-service-provider-federation


  • No labels