Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

English version


Wat werkt wel:

  • Inloggen op de koppelpagina met eduID of je instellingsaccount. Staat jouw instelling er niet bij, maar wil je wel meedoen aan deze pilot? Stuur een mail naar support@surfconext.nl.
  • Koppelingen bekijken en toestemming intrekken via https://profile.surfconext.nl

Wat is nog niet beschikbaar:

  • Inloggen op een dienst waar het ORCID attribuut aan doorgegeven kan worden. Er zijn momenteel nog geen diensten die het door SURFconext gekoppelde ORCID attribuut willen ontvangen. We komen graag in contact (support@surfconext.nl) met diensten of instellingen die dit willen gaan ondersteunen.

Door eenmalig een ORCID te registreren en deze direct via SURFconext te koppelen aan jouw instellingsID, kunnen diverse diensten dit nummer automatisch krijgen op het moment dat je inlogt met je instellingsaccount. Er zal per dienst altijd worden gevraagd of je je ORCID wil delen en je kan deze koppeling op elk moment ongedaan maken.

Maak direct een ORCID aan of koppel een bestaande ORCID

Registreer en/of koppel ORCID

Meer informatie

Over ORCID: https://orcid.org/about/what-is-orcid/mission

Koppelingen bekijken en intrekken toestemming: https://profile.surfconext.nl

Attribuutaggregatie en SURFconext: https://blog.surf.nl/verrijk-je-identiteit-attribuutaggregatie-in-surfconext/
ORCID is een uniek persoonlijk nummer voor onderzoekers. ORCID wordt uitgegeven door een Amerikaanse non-profitorganisatie en dit nummer wordt wereldwijd door uitgevers, repositories en instellingen gebruikt om onderzoekers uniek te kunnen identificeren.

Overzicht Flow

Door gebruik te maken door een door SURFconext gegenereerde URL (1) kan een gebruiker een bestaand of nieuw ORCID-ID koppelen aan het ID dat door de instelling wordt meegegeven (2). De gebruiker geeft toestemming aan ORCID (3) om dit ID te delen met SURFconext.

  • No labels