Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Let op: dit document bevat nog de oude URL naar de SURFconext metadata (stap 22 op pagina 35). De oude url begint met https://engine....

Gebruik in plaats daarvan de volgende URL:

Zie hier de Handleiding ADFS 4.0 installatie Windows Server 2016 .

Voor de handleiding van de vorige ADFS-versie, zie Handleiding ADFS installatie Windows Server 2012 en Server 2012R2 .

  • No labels