Als je organisatie als Identity Providers is aangesloten op SURFconext, en de gebruikers kunnen gebruik maken van op SURFconext aangesloten dienst(en), dan wordt het tijd om rekening te houden met het beheer van je Identity Provider-systeem. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je iets wijzigt aan de configuratie? Of als je een software-update uitvoert? En wat moet je doen als gebruikers opeens niet meer kunnen inloggen? Op de volgende pagina’s leggen we dit uit.

  • No labels