Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om het Identity Management systeem van jouw organisatie aan te sluiten op SURFconext zul je aan aantal stappen moeten doorlopen, een technisch en een formeel deel. Je kunt beginnen met het technisch voorbereiden van de koppeling voordat de contracten getekend zijn door aan onze test-omgeving te koppelen. Beide zullen moeten zijn afgerond als je in productie gaat met je instelling op SURFconext.


Organisatorische stappen
Technische stappen

1. Ga naar deze link om een aansluiting op SURFnet-netwerk aan te vragen. Controleer onze lijst met instellingen om te zien of jouw instelling al is aangesloten. Je komt in principe alleen in aanmerking voor een koppeling met SURFconext als je een SURFnet-aansluiting hebt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen klanten van SURFmarket ook worden aangesloten.

2. Lees de volgende pagina's:

  • Rolverdeling contactpersonen. Binnen SURFconext onderscheiden we een aantal rollen. Om SURFconext succesvol te gebruiken binnen jouw organisatie, moeten deze verdeeld worden onder medewerkers. Elke rol heeft zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden.
  • Afspraken - contracten - trustframework. Op deze pagina behandelen we hoe SURFnet voor SURFconext omgaat met overeenkomsten van SURFconext-koppelingen.

2. Richt je Identity Management-systemen zodanig in, dat:

3. Bepaal de contactpersonen binnen jouw organisatie volgens de rolverdeling.


4. Stuur je verzoek om aan te sluiten naar info@surfconext.nl. Je ontvangt dan meer aansluitinformatie en een contract. Lees het contract goed door en stuur het ondertekend terug naar SURFnet.5. Volg het stappenplan Technische koppeling realiseren.

6. Activeer de diensten die je wilt aanbieden aan gebruikers van jouw instelling. Zorg dat je iemand aanwijst als SURFconextverantwoordelijke, zodat deze via het SURFconext Dashboard diensten kan activeren.

7. Informeer de gebruikers van je organisatie over het gebruik van SURFconext en de beschikbare diensten.

Jouw organisatie maakt nu gebruik van SURFconext!

  • No labels