Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Online samenwerken op internationaal niveau verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Het biedt ruimte voor verdieping en specialisatie.

Waarom zou je je beperken?

Samenwerking bespaart kosten, vergroot de aantrekkingskracht van de instelling en maakt wetenschap op grotere schaal mogelijk. Waarom zou je je beperken tot de instellings- of landsgrenzen, als er technisch gezien geen belemmeringen meer zijn?

Praktijkvoorbeeld

Een mooi praktijkvoorbeeld is de Virtual Campus Hub (VCH), die laat zien hoe de TU/e het samen met internationale instellingen opgelost hebben.

Virtual Campus Hub is een samenwerkingsproject tussen vier technische universiteiten in Europa. Het biedt studenten en medewerkers een internationaal en academisch studie- en werkomgeving. Studenten en medewerkers kunnen hun eigen instellingsaccount inloggen op elkaars systemen en applicaties om op die manier onafhankelijk van tijd en plaats gezamenlijk te werken aan projecten. SURFconext fungeert als tussenpersoon, die account en app met elkaar verbindt. Alle Europese landen en veel landen daarbuiten hebben zulke 'tussenpersonen' of federaties ingericht. Om de verbinding tussen account en app internationaal te realiseren moeten de federaties onderling ook weer verbonden worden. Virtual Campus maakt hiervoor gebruik van eduGAIN.

De pilot is uitgevoerd van 1 oktober 2011 tot 30 september 2013 door:

  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
  • Technical University of Denmark (DTU)
  • Royal Institute of Technology Stockholm (KTH)
  • Politecnico di Torino (PoliTo)

Voor meer informatie zie: http://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/surfconext-in-de-praktijk/tu-e/index.html.

Infographic

De infographic beschrijft wat je nodig hebt om internationaal samen te kunnen werken

 

Download infographic

Als je als instelling of samenwerkingsorganisatie diensten wilt gaan aanbieden aan internationale partners, dan kan dit door gebruikt te maken van het eduGAIN framework. Hierin worden afspraken gemaakt over de gebruikte standaarden en policies. Technisch gezien zijn er wel een aantal verschillen met het aanbieden van diensten aan alleen Nederlandse instellingen. De dienst kan niet via de SURFconext hub worden aangeboden aan internationale partners, maar de dienst zal deze internationale partners individueel moeten koppelen. Dit noemen we een mesh-koppeling. Het SURFconextteam denkt hier graag over mee. Neem contact met ons op via support@surfconext.nl

Meer informatie

Setting up an international collaboration in 16 steps (pdf)
Lessons learned setting up an international collaboration (Virtual Campus Hub) (pdf)

 

  • No labels