Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een paar keer per jaar organiseert SURFnet een seminar voor alle contactpersonen die in hun dagelijkse werk veel te maken hebben met SURFconext. Op deze pagina vind je een agenda voor toekomstige bijeenkomsten en een overzicht van de verslagen van vorige bijeenkomsten.

Verslagen bijeenkomsten

 

  • No labels