Contractuele basis in het SURFconext IdP Dashboard

In het SURFconext IdP dashboard kan je, bij een dienst, zien op grond van welke juridische basis een dienst is aangesloten op SURFconext.


In het dashboard onderkennen we de volgende varianten:

  • De aanbieder heeft de SURFconext aansluitovereenkomst getekend (AO).
  • De dienst wordt aangeboden door een op SURFconext aangesloten instelling. In de overeenkomst tussen SURF en de instelling staat dat een instelling ook diensten mag aanbieden (en de voorwaarden die daarvoor gelden).
  • Het betreft een dienst die wordt aangeboden via een federatie die deelneemt in eduGAIN en wordt aangeboden door een niet-commerciele partij uit de internationale onderwijs- en onderzoekscommunity. Optioneel heeft de dienst zich akkoord heeft verklaard met de GÉANT Data protection Code of Conduct en valt in de REFEDS R&S entity category (R&S). (Een commerciële dienst die via eduGAIN binnenkomt moet altijd de SURFconext AO tekenen.)
  • De dienst is aangesloten op de Kennisnet Entree-federatie (en via de verbinding tussen SURFconext en Entree beschikbaar gemaakt voor gebruikers van SURFconext).
  • De dienst is onderdeel van de Clarin-onderzoeksfederatie.

Meer weten over het SURFconext IdP dashboard? Zie deze wiki-pagina.

  • No labels