Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SURFconext Nieuws: met o.a. Polymorfe pseudoniemen | SURFconext wordt duurzamer | eduPersonOrcid | Update Sterke Authenticatie | Clouddiensten via eduGAIN

SURFconext Nieuws 2016 #4

Ook dit jaar brengen we via deze maandelijkse nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen rondom SURFconext. Denk hierbij aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconextverantwoordelijke of technisch contactpersoon voor jouw instelling bent.

In dit nummer:

  1. Update SURFconext Sterke Authenticatie: RemindoToets bij Avans Hogeschool
  2. Nieuw attribuut: eduPersonOrcid
  3. SURFconext wordt duurzamer
  4. Polymorfe pseudoniemen
  5. Testaccounts binnen SURFconext
  6. Clouddiensten via eduGAIN
  7. Nieuwe instellingen aangesloten op SURFconext

Update SURFconext Sterke Authenticatie: RemindoToets bij Avans Hogeschool
Bij Avans Hogeschool heeft een groep docenten de afgelopen weken een pilot gedaan met de applicatie RemindoToets van Paragin BV. Docenten moesten voor het aanmaken en beheren van hun digitale toetsen met een extra stap inloggen. De docenten konden als 2e authenticatiemiddel kiezen tussen sms en de tiqr-app.

De eerste ervaringen waren overwegend positief. Uit de pilot kwamen een aantal nuttige suggesties voor verbetering die SURFnet zo snel zal mogelijk doorvoeren. Avans wil na de pilot meteen verdergaan met de uitrol van RemindoToets. Eerst zullen een aantal pilot-academies gebruik gaan maken van SURFconext Sterke Authenticatie voor RemindoToets, voordat een instellingsbrede uitrol bij Avans volgt.

Wil je meer informatie over SURFconext Sterke Authenticatie? Neem dan contact met ons op via support@surfconext.nl

Nieuw attribuut: eduPersonOrcid
Sinds deze week is een nieuw attribuut beschikbaar in SURFconext: eduPersonOrcid. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) is een initiatief dat een wereldwijd unieke digitale ID voor auteurs biedt. Zo is voor iedereen duidelijk wie de auteur is en welke werken hij/zij heeft gepubliceerd. Auteurs tonen met een ORCID ID makkelijker hun portfolio, onder meer bij het indienen van manuscripten en financieringsaanvragen.

Sinds deze week ondersteunt SURFconext het eduPersonOrcid attribuut. Een volgende stap is dat instellingen deze gegevens gaan integreren in de campus systemen zoals CRIS (Current Research Information Systems/ onderzoeksinformatiesysteem) en identity management.

Lees het nieuwbericht op SURF.nl.
Meer informatie over ORCID.
Meer informatie over het attribuut eduPersonOrcid.

SURFconext wordt duurzamer

Aantal logins stijgt explosief
Met het oog op de explosieve groei van SURFconext in de afgelopen jaren en het daarmee toegenomen energieverbruik, is het team van SURFconext druk bezig met het optimaliseren van de benodigde resources. Een van de innovaties is het overschakelen van VM's naar (hardwarematig gepoolede) Raspberry Pi's om de inlogverzoeken af te handelen. Met de vele miljoenen logins via SURFconext is met die overschakeling de totale te bereiken besparing aanzienlijk. Bij de eerste tests hebben we al een besparing gezien van rond de 41% en dat is nog zonder optimalisatie van de code voor de specifieke hardware van de Raspberry Pi's.

Mogelijk nadeel Raspberry Pi's
Mogelijk nadeel is de iets tragere verwerking van de verzoeken. Daarom starten we in Q2 met een test om te kijken of dit idee haalbaar is in de praktijk. Om de test zo realistisch mogelijk te maken, zal deze 'live' plaatsvinden, dus direct naast de productieversie van SURFconext. Hiervoor zoeken we nog de medewerking van een aantal aangesloten instellingen.

Meedoen
We hopen natuurlijk dat veel aangesloten instellingen meedoen aan dit initiatief! Het is erg eenvoudig: IdP's die deze functionaliteit willen gebruiken hoeven alleen een speciaal hiervoor in het leven geroepen attribuut vrij te geven, te weten eduPersonAF=1 (AuthenticationFlow, waarde 0 schakelt terug naar de reguliere situatie). Bij gebleken geschiktheid moeten er nog meerdere testen worden gedaan voordat de functionaliteit in productie kan worden genomen. We verwachten dat dit begin Q2 2017 zal gebeuren.

Meld je aan bij Teun Fransen, via teun.fransen@surfnet.nl. Ook voor vragen kun je bij Teun terecht.

Polymorfe pseudoniemen
Via SURFconext kunnen studenten en medewerkers van de aangesloten instellingen inloggen bij allerlei diensten met hun eigen instellingsaccount. Dat is erg handig, maar brengt ook privacybezwaren met zich mee. Attributen die via SURFconext worden verstuurd bevatten persoonlijke gegevens van gebruikers. Dit betekent dat privacy een rol gaat spelen.

Polymorfe pseudoniemen is een technologie die dit gedeeltelijk kan oplossen. Sinds september 2015 onderzoekt Hans Harmannij (student Kerckhoffs security-master) als onderdeel van zijn stage en afstudeeronderzoek wat het betekent om polymorfe pseudoniemen te gebruiken in SURFconext. Wat kan de toegevoegde waarde zijn en wat zijn mogelijke problemen?

Lees het blog van Hans over polymorfe pseudoniemen op het SURF innovatieblog.

Testaccounts binnen SURFconext
In de nieuwsbrief van februari van dit jaar werd aandacht besteed aan functionele accounts in SURFconext en de redenen waarom deze tot ongewenste situaties leiden. We krijgen de laatste tijd veel vragen over testaccounts, of deze wel of niet zijn toegestaan in SURFconext. Testaccounts zijn toegestaan binnen SURFconext maar moeten wel voldoen aan bepaalde regels. Ze moeten bijvoorbeeld voldoen aan de definitie van 'Gebruiker' zoals deze is opgesteld in Bijlage IX van het SURFnet contract.

Lees hier aan welke eisen de identiteiten binnen SURFconext moeten voldoen.

Tip: bekijk regelmatig de identiteitshuishouding van je instelling.

Clouddiensten via eduGAIN
EduGAIN verbindt federaties wereldwijd aan elkaar. Op die manier krijgen gebruikers gemakkelijker toegang tot content, diensten en andere online hulpmiddelen uit de wereldwijde onderwijs- en onderzoeksgemeenschap. Verschillende diensten die via eduGAIN worden aangeboden zijn beschikbaar via SURFconext.

Hieronder een selectie van eduGAIN diensten die via SURFconext beschikbaar zijn:

Gravitational Wave Astronomy Community Registry: de Registry bevat een samenwerkingsmanagementplatform dat onderzoekers astronomie en astrofysica in staat stelt om eenvoudig samen te werken met collega's in de zwaartekrachtsgolven astronomie community.
https://dashboard.surfconext.nl/apps/1274

Lynda.com: Lynda.com biedt een verscheidenheid aan online instructie/onderwijs video's met thema's zoals software, technologie, creatief en bedrijfskunde.
https://dashboard.surfconext.nl/apps/1423

GEANT Cloud Catalogue: de Cloud Catalogue van GEANT biedt een gestructureerde lijst met cloud providers voor onderzoek en onderwijs. De lijst presenteert de cloud providers en de mogelijkheden die ze bieden.
https://dashboard.surfconext.nl/apps/1281

Rendez-vous Platform: Rendez-vous is een videoconferencing dienst die wordt aangeboden door RENATER (de Franse SURFnet). Een videogesprek kan direct in de browser worden gestart en er hoeft geen applicatie te worden geïnstalleerd. Software is open source en maakt gebruik van webRTC.
https://dashboard.surfconext.nl/apps/1329

Voor sommige van deze diensten is een licentie vereist. Ga naar https://dashboard.surfconext.nl voor meer informatie of neem contact op met support@surfconext of de leverancier van de dienst.

Meer informatie over eduGAIN.

Nieuwe instellingen aangesloten op SURFconext
De afgelopen periode is er een nieuwe instelling aangesloten op SURFconext. Van harte welkom:

ROC Friese Poort, https://www.rocfriesepoort.nl/
SaNS Expertisecentrum, http://www.sans-ec.nl/

Kijk hier voor de lijst met alle aangesloten instellingen.


Het SURFconext Team vindt het belangrijk dat je als SURFconext contactpersoon op de hoogte bent van de laatste stand van zaken rondom SURFconext. Wil je deze nieuwsbrief echt niet meer ontvangen, laat dit dan weten via support@surfconext.nl
Zie voor het archief van SURFconext Nieuws de volgende wikipagina

 

  • No labels