Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het nieuwe jaar komt goed op stoom. Tijd voor een nieuwe SURFconext-nieuwsbrief. Via deze maandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom SURFconext. Denk hierbij aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder bent, of lid bent van de SURFconext-alertlijst.

In dit nummer:

  1. What's Next @ SURFconext op 20 maart: nog een aantal plaatsen beschikbaar
  2. Infographic SURFconext 2017
  3. Nieuwe privacydienstverlening SURFmarket
  4. Seminar GroupHub op 15 maart
  5. AVG/GDPR informatie van op SURFconext aangesloten diensten
  6. Update Service Provider Dashboard

What’s Next @ SURFconext op 20 maart: schrijf je in! Nog een aantal plaatsen beschikbaar

Nog 20 dagen, en dan is het zover: een nieuwe editie van What's Next @ SURFconext. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar dus schrijf je snel in!

Speciaal voorprogramma, inclusief ontbijt
Voor geïnteresseerden die SURFconext nog niet goed kennen is er een speciaal voorprogramma. In dit uur praten we je bij over de grote lijnen van de dienst. Dit geeft context voor de rest van de dag. Ontbijt inbegrepen!

What's Next
De rest van de dag bespreken we de nieuwe ontwikkelingen bij SURFconext. Daarnaast komen een aantal instellingen aan het woord. Onderwerpen zijn onder andere: vervanging IDM, web-first visie en sterke authenticatie. Bekijk het volledige programma.

Tot de 20e!

Infographic SURFconext 2017

SURFconext is ook in 2017 weer flink gegroeid. Het totale aantal logins via de dienst was ruim 90 miljoen, een stijging van 32%. Het aantal unieke gebruikers steeg in 2017 met 15%. In 2017 zijn 260 nieuwe diensten op SURFconext aangesloten. Ook het gebruik van SURFconext Sterke Authenticatie steeg sterk.

Lees meer en bekijk de infographic.

Nieuwe privacydienstverlening SURFmarket

Neem je een licentie af voor een dienst via SURFmarket, dan maakt SURFmarket voor de geleverde licenties privacy-afspraken. Neem je licenties af buiten SURFmarket om, dan moet je als instelling zelf afspraken maken met leveranciers. Per 1 maart biedt SURFmarket instellingen een nieuwe dienst, waarbij zij je helpen bij het maken van goede afspraken met content- en ICT-leveranciers.

SURFmarket behandelt vooralsnog alleen diensten die op SURFconext aangesloten zijn. SURFmarket kan er ook voor zorgen dat de aansluitovereenkomsten van leveranciers voor SURFconext volledig getoetst worden t.o.v. het SURF Juridisch Normenkader (Cloud) Services. Een verwerkersovereenkomst is hierbij inbegrepen.

Voor meer informatie en de spelregels zie de volgende pagina (bestaat niet meer).

Seminar GroupHub op 15 maart

Op donderdag 15 maart vanaf 13.00 delen instellingen de ervaringen die ze opgedaan hebben met GroupHub. GroupHub is een groepsmanagementapplicatie voor het aanmaken en beheren van groepen binnen onderwijsinstellingen. GroupHub maakt hergebruik van groepen door meerdere applicaties mogelijk, waarmee groepsmanagement een stuk eenvoudiger wordt.

Tijdens dit seminar gaan we ook in op de ondersteuning die SURFnet biedt voor GroupHub en hoor je wat instellingen moeten doen om aan de slag te gaan met GroupHub.

Het seminar vindt plaats bij SURF te Utrecht.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in.

Meer informatie over GroupHub.

AVG/GDPR informatie van op SURFconext aangesloten diensten

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Bij SURFconext zijn we hier al sinds medio 2017 druk mee bezig. Sindsdien laten we alle Service Providers die aansluiten op SURFconext vragen beantwoorden over de relatie tussen SURFconext en dienstleverancier op het gebied van privacy. Bekijk de vragen die we stellen.

De antwoorden van leveranciers publiceren we op termijn in het SURFconext Dashboard. Zo zie je in één oogopslag hoe de dienst omgaat met onderdelen uit de AVG. Bekijk de antwoorden tot die tijd op de SURFconext-wiki.

Update: Service Provider Dashboard

We proberen het SURFconext aansluittraject voor dienstaanbieders zo eenvoudig mogelijk te maken. Het doel is uiteindelijk een volledig selfservice (technisch) aansluitproces. Om daar te komen zijn er nog een aantal stappen nodig. Met de uitrol van het Service Provider Dashboard komen we weer een stukje dichterbij.

In 2014 stelden we het SP-aansluitformulier beschikbaar. Met dit formulier kan de leverancier op uitnodiging zelfstandig een dienst op de testomgeving van SURFconext koppelen. De dienst wordt automatisch op de testomgeving van SURFconext geconfigureerd, en gekoppeld aan de test-IdP van SURFconext. Aanpassingen aan de configuratie kunnen zelfstandig worden uitgevoerd.

Met het Service Provider Dashboard komen daar een aantal functionaliteiten bij:
- login: iedere leverancier logt in (via SURFconext) op een eigen dashboard, waar diensten en entiteiten beheerd worden.
- privacy vragen (AVG): antwoorden op de vragen rondom AVG (zoals in het vorige bericht genoemd) kunnen per dienst in het dashboard worden ingevuld.
- productiekoppeling aanvragen en de configuratie ervan wijzigen.

Op dit moment wordt er getest met een klein aantal leveranciers. Op het moment dat het Dashboard live gaat hoor je dit natuurlijk.

 


Het SURFconext Team vindt het belangrijk dat je als SURFconext-contactpersoon op de hoogte bent van de laatste stand van zaken rondom SURFconext. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dit dan weten via support@surfconext.nl.
Archief van SURFconext Nieuws

 

  • No labels