Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via deze maandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom SURFconext. Denk hierbij aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder bent, of lid bent van de SURFconext-alertlijst.

In dit nummer:

  1. Connect @ SURFconext: sluit je dienst aan op SURFconext tijdens de hackathon op 25 juni
  2. Go/no-go? GroupHub: groepenbeheer binnen je instelling beter geregeld
  3. Webinar over SURFconext identifiers op 26 juni
  4. Update rolling updates
  5. Terugkijken: webinar AVG en SURFconext
  6. Nieuwe diensten via SURFconext
  7. Nieuwe instelling aangesloten

Connect @ SURFconext: sluit je dienst aan op SURFconext

Heb je een dienst die je wilt aansluiten op SURFconext? Kom dan op 25 juni naar Connect @ SURFconext. Tijdens deze workshop/hackathon vertellen we je over SURFconext, SAML, OpenID Connect, en helpen je vooral hands-on met het aansluiten van je dienst! Ook leveranciers zijn welkom, dus ben je op dit moment in gesprek met een leverancier, breng ze op de hoogte van dit evenement!

Kijk hier voor het volledige programma en meld je aan voor het evenement!

Go/no- go? GroupHub: groepenbeheer binnen je instelling beter geregeld

Binnen instellingen wordt door verschillende gebruikers op diverse plekken groepen beheerd: door de IT-afdeling in Active Directory, de HR-afdeling in het HRM-systeem, docenten met eigen lijstjes, enzovoort. Gebruikers kunnen elkaars groepen vaak niet benutten, dus worden groepen dubbel beheerd en ontstaan er fouten. SURF ontwikkelde samen met enkele instellingen een oplossing: GroupHub.

Tot september loopt er een pilot. Als tegen die tijd de animo niet is gegroeid, zijn we genoodzaakt om de stekker eruit te trekken. Dit is dus de laatste kans om deze oplossing tot dienstontwikkeling uit te laten groeien. Meer weten en/of meedoen met de pilot? Neem contact op met arnout.terpstra@surfnet.nl.

Webinar over SURFconext-identifiers op 26 juni

Zet 26 juni alvast in je agenda. Die dag vindt het volgende SURFconext-webinar plaats. Dit keer gaat het over identifiers.

Er zijn verschillende manieren om een gebruiker bij een Service Provider te identificeren: de Service Provider kan de identifier gebruiken die SURFconext genereert (ook wel nameID genoemd), maar kan ook gebruikmaken van een attribuut dat de instelling aanlevert. In dit webinar hoor je welke identifiers en identificerende attributen er zijn, en wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

Aanmelden is niet nodig. Meer informatie verschijnt binnenkort op de agenda op SURF.nl. De YouTube link wordt daar gepubliceerd.

Update rolling updates

Vanaf eind 2018 willen we SURFconext via rolling updates gefaseerd kunnen updaten. Bij een rolling update gebruikt eerst een klein percentage van de gebruikers de nieuwe software, en als de monitoring aangeeft dat er geen problemen zijn, wordt dit percentage opgeschroefd. In de nieuwsbrief van december schreven we dat er begin 2018 een aantal niet-kritische applicaties op deze manier zou worden uitgerold. We zijn gestart met SURFconext Manage.

Rolling updates bij SURFconext Manage succesvol verlopen

Met SURFconext Manage worden alle instellingen, diensten en koppelingen geadministreerd en beschikbaar gesteld aan de rest van het SURFconext-platform. Een heel belangrijke applicatie, maar door een slimme architectuur blijft SURFconext draaien als SURFconext Manage even niet beschikbaar is. Een ideale kandidaat voor de eerste rolling updates. Daarnaast is deze applicatie helemaal vernieuwd en kwamen er bij het eerste echte gebruik meteen nieuwe wensen naar voren. Deze nieuwe wensen zijn direct doorgevoerd in de software, getest en snel uitgerold via rolling updates. Binnen een week was de nieuwe functionaliteit beschikbaar op productie.

Volgende stappen

De komende maanden gaan we verder met rolling updates van de niet-kritische applicaties. Na september willen we deze manier van updaten ook toepassen voor de rest van het platform. Uiteraard informeren we je hier tegen die tijd uitgebreid over.

Heb je nu al vragen, dan horen we dit graag via support@surfconext.nl.

Terugkijken: webinar AVG en SURFconext

Op 22 mei hebben we het webinar AVG en SURFconext gehouden. Tijdens dit webinar kon je horen wat het SURFconext-team heeft gedaan in het kader van de AVG in combinatie met SURFconext. Daarnaast boden we handreikingen voor wat je als instelling kunt doen.

Gemist? Je kunt het webinar terugkijken via het YouTube kanaal van SURF.

Nieuwe diensten via SURFconext

Een greep uit de diensten die afgelopen maand zijn aangesloten op SURFconext. Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard.

Bloomreach Experience: BloomReach Experience stelt digitale marketeers en merchandisers ertoe in staat doelgroepgerichte content en ervaringen te ontwikkelen, te analyseren en te optimaliseren.

Activeer de dienst via het Dashboard van SURFconext

Onderwijsspiegel.nl: De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Zowel ROC Spiegel, HBO Spiegel als WO Spiegel is ontsloten via SURFconext.

Activeer de dienst ROC Spiegel via het Dashboard van SURFconext

Activeer de dienst HBO Spiegel via het Dashboard van SURFconext

Activeer de dienst WO Spiegel via het Dashboard van SURFconext

Nieuwe instelling aangesloten op SURFconext

De volgende instelling is de afgelopen maand aangesloten op SURFconext.

Welkom!

ZonMw; ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Ze dragen daarmee bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

https://www.zonmw.nl/nl/

Voor een lijst met alle op SURFconext aangesloten diensten zie https://stats.surfconext.nl/idplist.html


Het SURFconext Team vindt het belangrijk dat je als SURFconext-contactpersoon op de hoogte bent van de laatste stand van zaken rondom SURFconext. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dit dan weten via support@surfconext.nl.
Archief van SURFconext Nieuws

  • No labels