Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De zomervakantie staat voor de deur! Sommigen zijn al vertrokken, anderen tellen de dagen af. Ook SURFconext Nieuws neemt een paar maanden vrij. We zijn er in principe in september weer. Als er in de tussentijd spannend nieuws te melden is dan doen we dat natuurlijk. Fijne vakantie toegewenst!

Via deze maandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom SURFconext. Denk hierbij aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder bent, of lid bent van de SURFconext-alertlijst.

In dit nummer:

  1. Wijzigingen SURFconext dashboard
  2. UKB & SHB: minder attributen naar contentdiensten
  3. Persoonsgegevens in SURFconext
  4. Terugblik webinars en SP-workshop
  5. Nieuwe diensten via SURFconext
  6. Nieuwe instelling aangesloten op SURFconext

Wijzigingen SURFconext Dashboard

SURFconext dashboard is op een aantal punten gewijzigd. We hebben diverse bugs opgelost, en de volgende functionele wijzigingen doorgevoerd:

-Je kunt nu filteren op attributen. Hiermee kun je een overzicht weergeven van alle Service Providers.
-Je kunt zien waar een Service Provider data verwerkt en waarom hij bepaalde attributen vraagt (als deze informatie beschikbaar is).
-Je kunt zien welke Service Providers de SURFconext-aansluitovereenkomst weigeren te tekenen

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met support@surfconext.nl

UKB & SHB: minder attributen naar contentdiensten

Begin dit jaar is er op verzoek van het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken de Koninklijke Bibliotheek (UKB) en het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) door het SURFconext team geïnventariseerd welke attributen er via SURFconext naar contentdiensten (uitgevers) gaan. Een aantal contentdiensten krijgt attributen die direct terug te leiden zijn tot een persoon, zoals naam, uid of e-mail. Het UKB en SHB hebben aangegeven dat ze dit, zeker in het kader van de AVG, niet wenselijk vinden.

UKB, SHB en SURF hebben in overleg besloten dat voor contentdiensten alleen de door SURFconext gegenereerde persistente identifier doorgegeven mag worden. Voor nieuwe contentdiensten wordt dit dan ook de standaard. Als een contenleverancier hiervan afwijkt, wordt het voorgelegd aan het UKB en SHB. Daarnaast maken SURFmarket en het SURFconext-team de komende maanden met alle op SURFconext aangesloten contentleveranciers afspraken over het terugbrengen van het aantal attributen.

De SURFconext-verantwoordelijke kan in het SURFconext Dashboard voor alle diensten bekijken welk attributen er uitgewisseld worden, en een overzicht van deze attributen exporteren.

Meer uitleg over deze functionaliteit staat op de volgende wikipagina.

Persoonsgegevens in SURFconext

Gegevens downloaden die SURFconext opslaat

Vanaf komend collegejaar kunnen gebruikers een overzicht downloaden met daarin alle gegevens die over hen door SURFconext worden opgeslagen. SURFconext slaat deze gegevens op om gebruikers eenvoudig en veilig in te kunnen laten loggen bij verschillende (cloud)diensten, en om inzicht te geven waar ze allemaal zijn ingelogd. Je kunt deze gegevens al inzien via je SURFconext-profielpagina, maar straks dus ook downloaden.

Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk

We vinden belangrijk om de persoonsgegevens in SURFconext niet langer te bewaren dan nodig. Met de aangesloten instellingen is afgesproken dat persoonsgegevens 37 maanden na de laatste inlog van en gebruiker verwijderd worden. Vanaf deze zomer gebeurt dit geheel automatisch. Alle SURFconext-applicaties (login, teams, autorisatieregels, dashboards) verwijderen dan elke nacht de persoonsgegevens van gebruikers die op dat moment meer dan 37 maanden niet meer zijn ingelogd via SURFconext. Persoonsgegevens in de logs worden al automatisch na 6 maanden verwijderd.

Terugblik webinars en SP-workshop

De afgelopen periode werden er diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Webinars

22 mei: webinar over de AVG en SURFconext, waarin we vertelden wat SURFconext doet om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming en wat jouw instelling daar zelf nog voor moet regelen. Bekijk deze pagina voor meer informatie en de link naar de webinar.

26 juni: webinar over identifiers in SURFconext: hoe herkent een dienst een gebruiker. Bekijk deze pagina voor meer informatie en de link naar de webinar.

In het najaar houden we nog een aantal webinars. Heb je ideeën voor onderwerpen, laat het weten via support@surfconext.nl.

Connect@SURFconext

Daarnaast organiseerden we 25 juni een SP-hackathon, waarop Service Providers meer leerden over het aansluiten van een dienst op SURFconext. SURFconext-specialisten waren aanwezig om de aansluiting ook ter plekke te realiseren. Later dit jaar organiseren we nogmaals zo'n workshop: vertel het leveranciers van diensten die je graag via SURFconext wilt gebruiken!

Nieuwe diensten via SURFconext

Een greep uit de diensten die afgelopen maand zijn aangesloten op SURFconext. Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard of de website van de leverancier. Let op, voor de meeste diensten is een licentie vereist. Neem dus eerst contact op met de leverancier of support@surfconext.nl.

Benque: deze dienst uniformeert het proces rondom bestellen op rekening binnen contractcatering.
Activeer de dienst via het SURFconext Dashboard.

Pitch2Peer: dienst om video's, blogposts en presentaties in te dienen en via peer review te beoordelen.
Activeer de dienst via het SURFconext Dashboard.

Mapiq: dienst om kantoren optimaal te benutten, onder andere door middel van werkplekbeschikbaarheid, gebouwnavigatie, 3d kaart.
Activeer de dienst via het SURFconext Dashboard.

Testersuite: managementtool voor gestructureerd en pragmatisch testen.
Activeer de dienst via het SURFconext Dashboard.

Nieuwe instelling aangesloten op SURFconext

De volgende instelling is de afgelopen maand aangesloten op SURFconext.

Welkom!

ROC Rivor, https://www.rocrivor.nl/

Voor een lijst met alle op SURFconext aangesloten diensten zie https://stats.surfconext.nl/idplist.html

 


Het SURFconext Team vindt het belangrijk dat je als SURFconext-contactpersoon op de hoogte bent van de laatste stand van zaken rondom SURFconext. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dit dan weten via support@surfconext.nl.
Archief van SURFconext Nieuw

  • No labels