Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit nummer:

  1. Update: rolling-updates
  2. Update: key-rollover
  3. Update: uitfaseren staging-omgeving
  4. Terugblik: What's Next @ SURFconext op 9 april
  5. Nieuwe diensten via SURFconext
  6. Nieuwe instellingen

Update: rolling-updates

Op dinsdag 16 april is een nieuwe versie van SURFconext voor het eerst overdag uitgerold. Vanaf 9:15 gebruikte 10% van de gebruikers de nieuwe versie. De nieuwe versie leverde geen problemen op en daarom werd vanaf 11:30 de nieuwe software aan 50% van de gebruikers aangeboden. Vanaf 15:00 maakte iedereen gebruik van de nieuwe software. Dit is de eerste keer dat een belangrijk component van SURFconext overdag en op deze manier is geüpdatet. Vanaf nu is dit de standaard manier om nieuwe versies van onze software uit te rollen. Alleen als er wijzigingen plaatsvinden die voor tijdelijke verstoringen kunnen zorgen doen we het nog tijdens het onderhoudsvenster. We blijven instellingen en dienstleverancier informeren over het moment waarop we de software aanpassen, en wat er wordt aangepast.

Wil je meer weten over rolling updates? Vorig jaar is er een blogpost verschenen over het hoe en waarom.

Aantal logins per minuut via de oude (blauw) en nieuwe (rood) software.

Update: key-rollover

Inmiddels is de deadline voorbij en dit weekend (5 mei) verlopen de sleutels definitief. We zijn tevreden met de huidige status van de key-rollover. Op dit moment gaat 99,9% van de logins via de nieuwe sleutel. Deze dagen blijven we de laatste leveranciers actief benaderen om hen aan te sporen de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Hoe herken ik een foutmelding vanwege een oude sleutel?

Omdat het de SP is die de foutmelding toont, is het voor ons niet te voorspellen wat je als gebruiker te zien krijgt als een login misloopt op een dienst die de migratie niet heeft uitgevoerd. In de meeste gevallen zal het een SP specifieke foutmelding zijn en zal de gebruiker niet kunnen aanmelden. Neem in dat geval contact op met het SURFconext-team en indien mogelijk met de dienst. Dat laatste kan een extra motivatie zijn voor de SP.

Update: uitfaseren staging-omgeving

Zoals aangekondigd wordt de staging-omgeving binnenkort uitgezet. Alleen de test-omgeving en productie-omgeving blijven over. In tegenstelling tot eerdere communicatie vindt dit niet op 1 mei, maar op 1 juni plaats. Alle service providers en identity providers die na deze datum behouden moeten blijven, dienen voor die tijd naar de test-omgeving of de productie-omgeving migreren.

Hoe zie ik welke SP's ik via de staging-omgeving gebruik?

SURFconextverantwoordelijken en SURFconextbeheerders kunnen in het SURFconext dashboard zien welke IdP's en SP's nog gebruikt worden. Normaal gesproken kan dit enkel voor de productie IdP. Met behulp van een nieuwe functionaliteit kun je nu ook kiezen voor de IdP's op de staging omgeving en de statistieken daarvan bekijken. Klik bovenaan op je naam om een lijst te zien van alle IdP's van je instelling.

Let op: de key-rollover geldt ook voor de staging-omgeving. Pas de sleutels voor deze service providers aan als je ze in mei wilt gebruiken.

Terugblik: What's Next @ SURFconext op 9 april

Het SURFconext-team kijkt terug op een succesvolle editie van What's Next @ SURFconext. Via keynotes en parallelsessies kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

-eduID;
-OpenID Connect;
-SURFconext IdP- en SP-dashboard;
-Ontwikkelingen rond tweefactorauthenticatie;
-SURFsecureID.

Daarnaast was er een ochtendsessie, waar de deelnemers naast een ontbijt ook een introductie op SURFconext voorgeschoteld kregen. De dag werd afgesloten door Merijn van der Schoot van Onderwijsgroep Tilburg met een mooi praktijkvoorbeeld met betrekking tot identity management.

Lees het verslag (inclusief presentaties) van deze dag.

Nieuwe diensten via SURFconext

Een greep uit de diensten die afgelopen maand zijn aangesloten op SURFconext. Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard of de website van de leverancier. Let op, voor de meeste diensten is een licentie vereist. Neem dus eerst contact op met de leverancier of support@surfconext.nl.

10voordeleraar: Binnen het programma 10voordeleraar werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan het versterken van de kenniscomponent. De lerarenopleidingen maken hierbij onder meer gebruik van de landelijke instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peer-review.
Zie voor meer informatie het SURFconext dashboard.

Kies Op Maat: Via Kies Op Maat kun je als hbo- of wo-student eenvoudig en veelal kosteloos minoren of vakken volgen bij andere hogescholen en universiteiten in Nederland.
Zie voor meer informatie het SURFconext dashboard.

VCK Travel: managementsysteem voor zakenreizen. Inzicht in je zakenreizen.
Zie voor meer informatie het SURFconext dashboard.

Nieuwe instellingen

De volgende instelling is de afgelopen maand aangesloten op SURFconext.

Welkom!

Groninger Forum, https://www.groningerforum.nl/

Kijk hier voor een lijst met alle op SURFconext aangesloten instellingen.

  • No labels